Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Najstarsze miasto Polski świętuje prawosławny jubileusz

ks. Mikołaj Dziewiatowski wrzesień 07, 2018

    14 lipca br. cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu wypełniła się wiernymi. Było to spowodowane pierwszą wizytą w Kaliszu nowego ordynariusza diecezji Łódzko-Poznańskiej, Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego. Tego dnia obchodzono również dwa jubileusze. Jubileusz 20- lecia kapłaństwa proboszcza ks. Mirosława Antosiuka,  oraz 20 rok niesienia posługi w mieście Kaliszu.

    Podniosłość i wyjątkowość tego dnia spowodowały, że na uroczystości przybyli duchowni oraz wierni z terenu całej diecezji łódzko-poznańskiej. Kalisz to najstarsze miasto Polski, a tradycja prawosławna w tym mieście ma już ponad 230 lat. Macedończycy zwani w Kaliszu Grekami, tworzyli zręby pierwszej wspólnoty prawosławnej w mieście, a w roku 1782 powstała pierwsza prawosławna kaplica na kaliskim Rynku. Trzeba dodać, że niektórzy goście przebyli ponad 300 km, by być w tym wyjątkowym dniu dla diecezji, miasta Kalisza i oczywiście samej parafii kaliskiej.

    Dzień rozpoczął się od uroczystej procesji, która przybyła pod dom parafialny by przywitać swego arcypasterza – biskupa Atanazego. Ze śpiewem, chorągwiami i w pełnym stroju liturgicznym kapłani asystowali swemu biskupowi w pierwszej drodze do świątyni kaliskiej. W cerkwi hierarchę przywitali parafianie oraz przedstawiciele władz miejskich – Prezydent Grzegorz Sapiński i Przewodniczący Rady Miasta – Andrzej Plichta. Byli obecni przedstawiciele służb mundurowych – Służby Więziennej i Straży Miejskiej.

    Podczas uroczystej Liturgii Świętej wspominano Świętych Apostołów Piotra i Pawła – Patronów kaliskiej świątyni. W swoim słowie skierowanym do zebranych biskup Atanazy przypomniał sylwetki apostołów zwracając uwagę na te elementy w ich hagiografii, które chrześcijanie powinni realizować w praktyce. Podczas Liturgii Władyka udzielił święceń lektorskich (chirotesji) Jerzemu Mokrisczewowi z Krakowa. Święcenia lektoratu, zwane chirotesją, są pierwszym stopniem służby kapłańskiej: lektorzy otrzymują prawo noszenia sutanny i mają obowiązek czytania podczas nabożeństw tekstów liturgicznych. Święta Liturgia zakończyła się uroczystą procesją wokół cerkwi.

    Na koniec nadszedł czas na uroczyste życzenia i przemówienia. Władze miejskie oficjalnie przywiały nowego Ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej, zwracając uwagę i doceniając wpływ Prawosławia na rozwój miasta. Zebrani szczególnie dziękowali także jubilatowi. Składano mu długie życzenia i podziękowania za dotychczasową posługę w Kaliszu. Bp Atanazy docenił ks. Mirosława Antosiuka za dotychczasowe niesienie posługi i osiągnięcia w trudnych warunkach diaspory. Życzył jubilatowi sił duchowych i dalszej pomocy Bożej. Prezydent Miasta, Grzegorz Sapiński tak scharakteryzował ks. Mirosława: „Otwartość na potrzeby drugiego człowieka i umiejętność współpracy z różnymi środowiskami sprawiły, ze cieszy się ksiądz szacunkiem i sympatią kaliszan”. Dodać należy, ze władze miejskie sprezentowały dla kaliskiej świątyni krzyż ołtarzowy. Wkład ks. Mirosława w budowanie atmosfery pojednania i współpracy oraz jego otwartość zostały także docenione podczas uroczystego posiłku – agapy, który odbył się w budynkach parafialnych.

    Taki dzień, jaki zebrani przeżyli w Kaliszu, wzmacnia duszę chrześcijanina. Dając mu impuls do dalszej aktywnej walki duchowej oraz pogłębiania swojej religijności i przywiązania do wyznawanych wartości chrześcijańskich.

 

Lektor Jerzy Mokriszczew - ur. 28.01.1966 r. w Krosnodonie na Donbasie (Ukraina). Po odbyciu służby wojskowej w Armii Radzieckiej na terenie Kazachstanu i Uzbekistanu zdobył zawód masażysty i kręgarza. Do Polski przyjechał po raz pierwszy w 1990 r. W 1993 roku podjął studia w Warszawskim Seminarium Duchowym. W 2010 r. otrzymał polskie obywatelstwo. W 2017 r. z błogosławieństwa bp Atanazego wznowił naukę w Seminarium Duchowym w Warszawie. Lektor Jerzy Mokriszczew będzie niósł posługę w parafii krakowskiej. Niech Bóg prowadzi i błogosławi lektorze Jerzy!

ks. Mikołaj Dziewiatowski

foto: ks. Jarosław Antosiuk, Michał Kuryło, Grzegorz Kamiński

Ostatnio zmieniany piątek, 07 wrzesień 2018 13:32