Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Śww. Piotra i Pawła na św. Górze Jawor

Michał Kuryło wrzesień 07, 2018

    W bieżącym roku biskup Łódzki i Poznański Atanazy na zaproszenie arcybiskupa diecezji Przemysko-Gorlickiej Paisjusza wziął udział w uroczystościach ku czci śww. Piotra i Pawła na św. Górze Jawor. Miejsce to jest niezwykle ważne dla mieszkającej na tych terenach społeczności łemków.

    Święto Apostołów Piotra i Pawła jest jednym z wielkich świąt Cerkwi Prawosławnej. Dzień Pamięci o świętych Apostołach przypada na 12 lipca a poprzedza go post rozpoczynający się w poniedziałek po niedzieli Wszystkich Świętych.

    W bieżącym roku biskup Łódzki i Poznański Atanazy na zaproszenie arcybiskupa diecezji Przemysko-Gorlickiej Paisjusza wziął udział w uroczystościach na św. Górze Jawor. Miejsce to jest niezwykle ważne dla mieszkającej na tych terenach społeczności łemków.

    W przeddzień święta w położonej nieopodal Góry Jawor Hańczowej odprawione zostało nabożeństwo całonocnego czuwania.  Na nabożeństwie obecny był arcybiskup Paisjusz, biskup Atanazy a także licznie zgromadzone duchowieństwo diecezji Przemysko-Gorlickiej. Wieczornym modlitwom w cerkwi p.w. Opieki Bogarodzicy towarzyszył śpiew chóru kleru diecezji Przemysko-Gorlickiej, prowadzonego przez ks. Jarosława Grycza.

    Sam dzień święta rozpoczął się od przywitania biskupów oraz pieszej pielgrzymki w cerkwi p.w. św. Archanioła Michała w Wysowej przez ihumena miejscowego męskiego domu zakonnego, hieromnicha Maksyma. Kilkunastoosobowa grupa młodych pielgrzymów po raz kolejny świadczyła o prawosławiu  podążając przez trzy dni ze wsi Pielgrzymka na św. Górę Jawor. Cerkiew w Wysowej była ostatnim przystankiem pielgrzymów w drodze na  św. Górę  gdzie miały miejsce główne uroczystości. Liturgii Świętej przewodniczył Arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz. Na nabożeństwie obecni byli biskup Łódzki i Poznański Atanazy a także licznie zgromadzone duchowieństwo z Polski oraz Słowacji, zaproszeni goście a także setki wiernych. Po Liturgii Świętej miało miejsce poświęcenie nowego dzwonu ofiarowanego przez Piotra Pawelczaka, parafianina piotrkowskiej parafii, pochodzącego z Wysowej.

    W słowie końcowym biskup Atanazy podziękował za zaproszenie na to niezwykłe miejsce, nazywane przez społeczność łemków, ich małą Górą Atos, małą Grabarką, życząc wytrwałości i siły na tych trudnych i zmęczonych ciężką przeszłością wiernych prawosławnych.