Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Pierwsza arcypasterska wizyta Biskupa Atanazego w Kielcach

ks. Aleksy Kucy wrzesień 07, 2018

    W VI Niedzielę po Wielkanocy, Niedzielę o Ślepcu, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy po raz pierwszy odwiedził prawosławną społeczność miasta Kielce. W tym dniu prawosławni wyznawcy miejscowej wspólnoty obchodzili także pamięć swojego niebiańskiego Patrona – Św. Mikołaja, Arcybiskupa Myr Licejskich.

    Na początku Uroczystości, przed rozpoczęciem Świętej Liturgii, Jego Ekscelencja zgodnie z tradycją został powitany przez dzieci i parafian kwiatami oraz chlebem i solą. Następnie Proboszcz świątyni – ks. mitrat Władysław Tyszuk przywitał hierarchię ciepłymi słowami i opowiedział w krótkim zarysie o historii prawosławnej społeczności Kielc. Oprócz proboszcza parafii pw. Świętego Mikołaja w Kielcach w nabożeństwie liturgicznym wzięli udział również: Dziekan krakowski – ks. Sergiusz Dziewiatowski z Sosnowca, proboszcz krakowskiej parafii pw. Zaśnięcia NMP – ks. Jarosław Antosiuk oraz ks. diakon Jerzy Wodopjanow z Łodzi.

    W słowie skierowanym do wiernych Biskup Atanazy zwrócił uwagę na znaczenie Niedzieli o Ślepcu, a także o przykładzie życia w Chrystusie Św. Mikołaja. Ten wielki prawosławny Święty IV wieku dał nie tylko świadectwo pełnego zaufania Bogu i oddania się woli Chrystusa, ale wykazał się wielką pokorą i miłością wobec ludzi. Dziś, kiedy współczesny świat jest pogrążony w bałwochwalstwie i pogonią za doczesnością, jak nigdy dotąd społeczeństwo wiernych potrzebuje podobnej ofiarności i oddania się wierzy w Chrystusa Zbawiciela. Paschalny Triumf zwycięstwa Życia nad śmiercią, które dokonało się w Zmartwychwstaniu Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa powinien stanowić dla nas niepodważalny fundament wiary i inspirować do podobnych czynów, jakimi wykazał się święty Cudotwórca Mikołaj – podsumował hierarcha. W końcowym słowie Biskup Atanazy podtrzymał na duchu miejscową społeczność prawosławną, wyrażając swoje przekonanie w pomyślnym rozwoju życia duchowego prawosławnej parafii Kielc.

    Święto zakończyło radosne wołanie „Chrystus zmartwychwstał” – „Zaprawdę zmartwychwstał”, a także wspólne zdjęcie.

    W nabożeństwie dodatkowo wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, a także reprezentant Kościoła rzymskokatolickiego.

ks. Aleksy Kucy

foto: Michał Kuryło