Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Diecezjalna pielgrzymka Sosnowiec - Ławra Poczajowska

ks. Mikołaj Dziewiatowski wrzesień 07, 2018

    W dniach 2-5 maja odbyła się pielgrzymka do Ławry Poczajowskiej na Ukrainie. Zebrała się duża 50-cio osobowa grupa. Grupa pielgrzymów była bardzo różnorodna. Na pielgrzymce wzmacniali swoją wiarę osoby, które świeżo przyjęły Święte Prawosławie, a także Polacy, Ślązacy, Ukraińcy, Rumuni, Białorusini, Rosjanie. Oprócz parafian sosnowieckich na wyjazd pojechały także osoby z innych naszych parafii: z Krakowa, Częstochowy, Kędzierzyna-Koźla, Łodzi, Rzeszowa.

    Za sprawą modlitwy i wielkiej duchowej siły płynącej z odwiedzanych miejsc, powróciliśmy odmienieni. Bardziej zjednoczeni z Bogiem, spokojniejsi, cichsi, bardziej wyczuleni na potrzeby innych. Stało się to za sprawą nie naszej gorliwości, a za sprawą błogosławieństwa Bożego, które w takich miejscach jest szczególnie wyczuwalne. Postarajmy się Kochani Bracia i Siostry zachować błogosławieństwo Poczajowskiej Ławry jak najdłużej.

    Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w pielgrzymce, dziękuję za wasze modlitwy. Dziękuję także wszystkim dzięki którym ta pielgrzymka się odbyła. Szczególnie dziękuję Naszemu Władyce – Jego Ekscelencji Najprzewiewniejszemu Atanazemu za błogosławieństwo i modlitwę za nas.

Mikołaj Dziewiatowski

foto: Anna Holiak