Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Pierwsza wizyta kanoniczna Ekscelencji Atanazego w Sosnowcu

ks. Aleksy Kucy wrzesień 07, 2018

    W dniu 22 kwietnia br. w III Niedzielę po Wielkanocy, kiedy Cerkiew prawosławna wspomina Św. św. Niewiasty Niosące Wonności oraz Józefa z Arymatei i Nikodema, prawosławna społeczność Sosnowca miała okazję przeżyć pierwsze spotkanie ze swym Arcypasterzem. Uroczystości liturgiczne poprzedziło powitanie hierarchy przez parafian oraz księdza proboszcza ks. mitrata Sergiusza Dziewiatowskiego. Choć miejscowa świątynia nie jest wielka, to liczba osób na nabożeństwie świadczyła o pomyślnym rozwoju życia duchowego prawosławnej wspólnoty tego miasta.

   W dniu Święta dało się odczuć atmosferę miłości do Boga i jedność modlitewną zgromadzonych osób. Oprócz księdza proboszcza w nabożeństwie arcypasterskim współcelebrowali także ks. Mikołaj Dziewiatowski i ks. diakon Jerzy Wodopjanow z Łodzi.

    W swoim słowie, skierowanym do wiernych Ekscelencja zwrócił uwagę na fakt znaczenie Święta Paschy w metafizyce zbawienia, a także w codziennym życiu duchowym osób wierzących. Podkreślił także rolę ofiarności, jaką wykazały się Św. św. Niewiasty wraz z Józefem i Nikodemem, którzy zarówno w tamtym czasie, jak i w naszej epoce stanowią przykład i inspirują do większej ofiarności wobec Chrystusa, naszego Zbawiciela.

    Po Świętej Liturgii zgodnie z prawosławną tradycją odbyła się wielkanocna procesja wokół świątyni (ros. kriestnyj chod). Nowy Biskup Łódzki i Poznański zauważył także wszystkie grupy narodowe i etniczne tworzące wspólnotę parafialną sosnowieckiej cerkwi. Sosnowiecka parafia ma charakter diaspory, tworzą ją prawosławni Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, Serbowie, Grecy, Mołdawianie i Łemkowie. Stąd paschalne Chrystos Woskresie, które rozległo się na krestnymc hodzie miało bardzo głęboki, jednoczący narody i kultury wydźwięk i sens.

    Na koniec Biskup Atanazy podziękował za obecność dla wszystkich wiernych i wyraził swą radość z powodu rozpoczęcia odprawiania prawosławnych nabożeństw w Bielsku Białej. Dziękując miejscowemu duchowieństwu i wiernym za tę inicjatywę Ekscelencja życzył Bożego Błogosławieństwa oraz sukcesów w rozwoju tego przedsięwzięcia. Uroczystości zakończyło wspólne zdjęcie wiernych ze swym Arcypasterzem.

ks. Aleksy Kucy

foto: Michał Kuryło