Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto Paschy w Łódzkiej Cerkwi

ks. Aleksy Kucy wrzesień 07, 2018

    Po czterdziestodniowym okresie Wielkiego Postu nadszedł czas Wielkiego Tygodnia, kiedy Święta Cerkiew wspomina ostatnie dni ziemskiej wędrówki Chrystusa przed Jego śmiercią na Krzyżu i Zmartwychwstaniem. O północy z soboty na niedzielę Jego Ekscelencja Biskup Atanazy w asyście duchowieństwa i wiernych odprawił Paschalną Jutrznie, zaś następnego dnia zostały odprawione dwie Liturgie: pierwsza o godzinie 8 rano w cerkwi Św. Olgi i druga arcybiskupia o godzinie 10. 

    W Wielki Czwartek w Katedrze Św. Aleksandra Newskiego Liturgię Św. sprawował Jego Ekscelencja Biskup Atanazy w asyście miejscowego kleru. W trakcie nabożeństwa liturgicznego Wielkiego Czwartku - dniu Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Eucharystii - jak co roku zostały przygotowane Święte Dary, wykorzystywane do udzielania Św. Eucharystii osobom chorym. Z kolei wieczorem podczas Jutrzni Wielkiego Piątku miało miejsce czytanie 12 fragmentów z Ewangelii, opisujących pożegnalną mowę Chrystusa do uczniów, Jego modlitwę w Getsemani, następnie pojmanie, sąd, mękę, śmierć na Krzyżu, pogrzeb oraz zapieczętowanie grobu i postawienie straży. W mowie skierowanej do licznie zgromadzonych wiernych Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na rolę współczesnej percepcji wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. „Gdybyśmy żyli w tamtych czasach, jaka byłaby nasza reakcja na te wydarzenia?” - pytał wiernych biskup Atanazy podkreślając, że mimo postępu technologicznego, medycznego i naukowego człowiek pozostał taki sam jak kiedyś. Niewiele brakuje dziś współczesnemu człowiekowi, by tak samo jak owi hebrajczycy po chwili od wołania „Hosanna Synowi Dawidowemu” krzyczeć „Ukrzyżuj Go!”. Dlatego też powinniśmy więcej zwracać uwagę na „realność” naszej wiary, na napełnienie jej prawdziwą treścią, nie zaś na zewnętrzne przejawy przynależności religijnej, podsumował hierarcha.

    Nabożeństwa Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty zgromadziły w katedralnej cerkwi dużą liczbę prawosławnych łodzian, jak też przebywających na emigracji zarobkowej. Po zakończonej Liturgii księża Eugeniusz Fiedorczuk i Aleksy Kucy do końca dnia pełnili dyżury duszpasterskie w świątyni, podczas których co godzinę święcili pokarmy oraz kierowali do wiernych przesłania katechetyczne. Tegoroczna liczba odwiedzających cerkiew w Wielką Sobotę przekroczyła wszelkie oczekiwania.

    O północy z soboty na niedzielę Jego Ekscelencja Biskup Atanazy w asyście duchowieństwa i wiernych odprawił Paschalną Jutrznie, zaś następnego dnia zostały odprawione dwie Liturgie: pierwsza o godzinie 8 rano w cerkwi Św. Olgi i druga arcybiskupia o godzinie 10. Liczba osób uczestniczących w obydwu nabożeństwach, szczególnie podczas drugiej liturgii sprawowanej przez hierarchę była tak duża, że wierni wypełnili nie tylko katedrę, ale i cały teren przycerkiewny. Świąteczna Ewangelia wg Św. Jana została odczytana w siedmiu językach. Licznymi okrzykami „Christos woskriesie” prawosławne duchowieństwo witało wiernych uzyskując w odpowiedzi donośnie „Woistinu woskriesie”. Niedzielne uroczystości zakończyła paschalna procesja (cerk. kriestnyj chod) z hierarchą na czele i święcenie pokarmów.

ks. Aleksy Kucy

foto: www.cerkiewlodz.pl