Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Rekolekcje Diecezji Łódzko-Poznańskiej

ks. Aleksy Kucy wrzesień 07, 2018

    16 marca br. w Piotrkowie Trybunalskim w cerkwi pw. Wszystkich Świętych odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa i wiernych Diecezji Łódzko-Poznańskiej. Rekolekcjom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański.

    Podczas Czasów Wielkopostnych duchowni wraz z wiernymi przybyłymi z Łodzi i okolic przystąpili do sakramentu Spowiedzi, którą przyjmował spowiednik ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski oraz ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia. Następnie została odsłużona św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji.

    W kazaniu do wiernych i duchowieństwa ks. mitrat Mirosław Drabiuk podkreślił potrzebę naśladowania czynu miłości Chrystusa, Który oddał swe życie by ocalić człowieka. Po zakończeniu św. Liturgii Biskup Atanazy w swoim słowie podkreślił znaczenie modlitwy indywidualnej i zbiorowej, tak szczególnie potrzebnej w dzisiejszym świecie, a także doniosłość Sakramentu Eucharystii: „Nie ma większego święta dla wierzącej osoby, jak właśnie Pokuta i Eucharystia. Jest to każdorazowa Pascha, ponieważ żyjemy wówczas prawdziwie, łączymy się z Chrystusem w Eucharystii, oczyszczając przed tym siebie z grzechów”. Szczególne znaczenie sakramenty te mają dla duchownego, który jest kierownikiem w życiu duchowym dla swoich wiernych – podkreślił Ekscelencja.

    W trakcie Św. Liturgii Jego Ekscelencja w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP wręczył nagrody za wieloletnią posługę i gorliwą pracę na niwie Chrystusowej ks. prot. Mirosławowi Antosiukowi (krzyż z ozdobami) oraz ks. prot. Tomaszowi Rubczewskiemu (palica).

ks. Aleksy Kucy

foto: ks. prot. Jarosław Antosiuk, ks. Jakub Dmitruk,  Michał Kuryło