Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Uroczystości Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w cerkwi św. Mariny w Atenach- Heliopolis

Patryk Panasiuk wrzesień 07, 2018

    Dnia 11 lutego 2018 roku w parafii św. Mariny w Atenach- Heliopolis odbyły się uroczystości 20-lecia kultu Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w Helladzie.

    Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański, w asyście duchowieństwa parafii. Po zakończeniu Świętej Liturgii Biskup Atanazy odznaczył w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP proboszcza parafii św. Mariny i wieloletniego przyjaciela polskiej Cerkwi, o. Archimandrytę Serafina Dimitriou, Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia w ozdobami. Podczas homilii, skierowanej w tym czasie do zebranych, polski hierarcha podkreślił wyjątkową łączność Cerkwi Polski i Grecji jak też narodów obu krajów, co przejawia się w pobożnym kulcie, jakim jest otaczana Ostrobramska Ikona Matki Bożej. Biskup podziękował również dla przybyłej na Świętą Liturgię Ambasador RP w Atenach Pani Annie Barbarzak odnosząc się do ważnej roli, jaką pełnią dyplomaci dla swojego kraju i dla Cerkwi.


    O. Serafin Dimitriou w krótkim podziękowaniu ofiarował symbolicznie Order całej wspólnocie parafialnej i najbliższym współpracownikom. Przywołał wielu Polaków i Greków, którzy mieli wkład w rozwój doskonałych stosunków między obydwoma krajami i zaznaczył szczególną rolę, jaką pełnili ambasadorowie RP w Atenach wspierając jego działania. Swoje podziękowania proboszcz zakończył słowami: "to jest właśnie miejsce, gdzie polskie serce bije w Atenach", co wierni przyjęli oklaskami i śpiewem "aksios".


    Następnie zostało odprawione krótkie nabożeństwo dziękczynne (molebien)z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, po czym procesja z Ostrobramską Ikoną Matki Bożej w towarzystwie flag Polski i Grecji przeszła uroczyście wokół świątyni.


    Obecność i kult Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w parafii św. Mariny są związane z wizytą w Atenach w lutym 1997 roku ówczesnego arcybiskupa Białostocko- Gdańskiego, a dzisiaj Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. Po Boskiej Liturgii, którą celebrował razem z biskupem Diavlii Damascenem (dzisiaj Metropolita Dydimoteichu i Orestias) 16 lutego 1997 w parafii św. Mariny w Atenach- Heliopolis, podarował dla parafii kopię Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej. Od tego czasu kult ikony rozprzestrzenił się w Atenach, co zaowocowało wieloma pielgrzymkami Greków do Białegostoku i Wilna, oraz napisaniem Akatystu przez mniszki klasztoru Chrystusa Zbawiciela w Attyce. W 2003 roku ówczesny Arcybiskup Aten i całej Hellady Chrystodoulos ustanowił dzień 16 lutego lokalnym świętem diecezjalnym, zaś w 2008 roku jego następca, Arcybiskup Hieronim II dokonał poświęcenia kaplicy, którą po dziś dzień zdobią flagi Polski, zaś Ambasador RP w Atenach zajmuje honorowe miejsce na tronie, naprzeciwko tronu biskupiego.


    O. archimandryta Serafin (Dimitriou), którego długoletnie przywiązanie i pełne miłości oddanie dla Polaków znane jest w całej Cerkwi Greckiej urodził się w 1971 roku. Wielokrotny stypendysta i uczestnik wymian międzynarodowych. Od 1997 roku związany z parafią św. Mariny w Heliopolis najpierw jako diakon, następnie jako jej proboszcz. Od początku swej działalności związany z Polakami przebywającymi w Grecji. Fundator i wnioskodawca stypendiów dla młodzieży oraz publikacji naukowych, jak też organizator wyjazdów młodzieżowych i pielgrzymek. Za swoje działania, które zaowocowały nawiązaniem wielu kontaktów i przyjaźni oraz możliwością wzajemnego poznania kultur i tradycji Polski i Grecji został odznaczony w 2013 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
  

Patryk Panasiuk

foto: Michał Kuryło