Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Wizytacja Zimowej Stolicy Polski

ks. Jarosław Antosiuk wrzesień 07, 2018

29 stycznia 2018 roku Biskup Atanazy wraz z krakowskim proboszczem ks. Jarosławem Antosiukiem udali się do Zakopanego.

    Wizytacja Zimowej Stolicy Polski rozpoczęła się od spotkania z Władzami Powiatu Tatrzańskiego – Starostą Tatrzańskim Piotrem Bąkiem i jego zastępcą Januszem Zacharko. To właśnie obaj Panowie 15 lat temu byli inicjatorami organizacji Prawosławnych Nabożeństw Bożonarodzeniowych w Zakopanem, pełniąc wówczas odpowiednio funkcje Burmistrza i v-ce burmistrza miasta. Ze Starostwa Delegacja udała się do Starego Kościółka na Pęksowym Brzysku, gdzie oczekiwał na gości gospodarz świątyni, ks. prałat Bogusław Filipek. Ksiądz Proboszcz oprowadził Władykę po kościółku i opowiedział bogata historię tego miejsca. Arcypasterz dziękując za gościnność prosił ks. Bogusława o dalszą życzliwość i współpracę przy organizowaniu opieki duszpasterskiej dla prawosławnych mieszkańców Zakopanego. Kolejnym punktem wizyty były odwiedziny słynnej Gaździny Zakopiańskiej – Pani Zofii Karpiel – Bułecka. Pani Zofia, albo jak ją wszyscy tu nazywają Ciotka Bułeckówna od wielu lat wspomaga prawosławną społeczność, a po tradycyjnych Bożonarodzeniowych Nabożeństwach przyjmuje niezwykle gościnnie przybyłych duchownych, obsługę liturgiczną i gości wieczerzą w „Szałasie” na Lipkach. Na marginesie należy dodać, że Pani Zofia jest mamą lidera znanego zespołu Zakopower – Sebastiana Karpiel – Bułecka. Po miłej rozmowie przy herbatce i tradycyjnym, domowym serniku delegacja udała się do Urzędu Miasta Zakopane, gdzie witana była przez jego Burmistrza – Leszka Dorulę. Rozmowy prowadzone z władzami samorządowymi dotyczyły organizacji i rozwoju opieki duszpasterskiej nad osobami wyznania prawosławnego zamieszkałymi na Podhalu. Kolejnym punktem programu wizyty biskupa Atanazego w Zakopanem było zapoznanie się z atrakcjami górskiego kurortu, dla których tak liczne rzesze turystów odwiedza region. W towarzystwie Komendanta Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego, Edwarda Wlazło, Władyka wjechał na szczyt Kasprowego Wierchu. Podziwianie pięknej panoramy Tatr było również symbolicznym dojściem do południowej granicy Polski, a tym samym granicy diecezji łódzko – poznańskiej. Na zakończenie Władyka spotkał się z przedstawicielką lokalnych mediów – Jolantą Flach, redaktor Tygodnika Podchalańskiego. Prywatnie Pani Jola jest ikonografem i sztuka cerkiewna jest jej wielką pasją. Tym miłym akcentem zakończyła się wizyta biskupa Atanazego w Zakopanem. Późnym wieczorem Władyka wraz z towarzyszącymi osobami powrócił do Krakowa.

ks. Jarosław Antosiuk

foto: Michał Kuryło