Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Wizytacje parafii w Diecezji Łódzko-Poznańskiej

Michał Kuryło marzec 29, 2021

W dniach 22,23 oraz 28 marca 2021 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański wizytował parafie w Radomiu, Kielcach oraz w Częstochowie.

Podczas wizyt ordynariusz diecezji zapoznał się z bieżącymi sprawami administracyjno-finansowymi parafii, przeprowadzonymi pracami remontowymi, a także z życiem parafii. Omówione z proboszczami  zostały plany związane z funkcjonowaniem parafii na najbliższy okres.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst i foto: Michał Kuryło