Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto Bożego Narodzenia w katedralnej cerkwi

za www.cerkiewlodz.pl wrzesień 07, 2018

    Po czterdziestodniowym poście Bożonarodzeniowym nadeszła radosna chwila Święta Bożego Narodzenia. W Sobotę przed Świętem Narodzenia Chrystusa Jego Ekscelencja Biskup Atanazy wspólnie z łódzkim duchowieństwem odprawił Świętą Liturgię i Wieczernię. Następnie wieczorem w szczególnie uroczystej atmosferze zostało odsłużone Wielkie Powieczerze (cerk. Великое повечерие). Liturgia Bożonarodzeniowa Św. Bazylego Wielkiego zebrała w tym roku niezwykle duże gremium wiernych.

    Na końcu uroczystości miała miejsce doksologia święta oraz śpiewanie kolęd. Biskup Atanazy wspólnie z duchowieństwem oraz wiernymi zgromadzonymi w cerkwi śpiewali tradycyjne kolędy na przemian z chórem, co szczególnie podkreśliło doniosłość chwili i głębię przeżywanych uczuć. W słowie skierowanym do wiernych biskup Atanazy, dzieląc się radością z powodu tak niezwykłego i ważnego Święta, zwrócił uwagę na jego znaczenie i aktualność dnia dzisiejszego, prosząc zgromadzonych prawosławnych chrześcijan o niesienie tej radosnej wieści o Nowonarodzonym Mesjaszu do wszystkich prawosławnych domów, także do osób z jakichś przyczyn nieobecnych w katedralnej świątyni na głównych uroczystościach. Na koniec hierarcha złożył świąteczne życzenia wszystkim wiernym obecnym w cerkwi.

za www.cerkiewlodz.pl

foto: archiwum www.cerkiewlodz.pl