Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Nowa kopuła na kaplicy w Aleksandrowie Kujawskim

ks. Mikołaj Hajduczenia marzec 24, 2021

W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu dzięki hojności ofiarodawcy w kaplicy pw. św. Aleksandra Newskiego w Aleksandrowie Kujawskim udało się ustawić na dachu małą kopułkę zwieńczającą cerkiew.

Ostatnim krzyżem zwieńczającym prawosławną świątynię w Aleksandrowie Kujawskim był krzyż na kopule w zburzonej w 1935 roku cerkwi. W kaplicy pw. św. Aleksandra Newskiego nie ma stałych nabożeństw, okoliczna prawosławna społeczność swoje modlitwy wznosi w toruńskiej cerkwi ku czci św. Mikołaja. Budynek kaplicy w Aleksandrowie jako świadectwo prawosławia na tychże ziemiach potrzebuje remontu, dlatego też serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

tekst i foto: ks. Mikołaj Hajduczenia