Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Poznań: święcenia diakońskie

Szymon Pyżalski wrzesień 07, 2018

    31 grudnia br. w Niedzielę Świętych Ojców, poznańska parafia pw. św. Mikołaja Cudotwórcy gościła władykę Atanazego – biskupa łódzkiego i poznańskiego. Biskup Atanazy tego dnia przewodniczył Boskiej Liturgii oraz udzielił święceń diakońskich lektorowi Jerzemu Mogilewskiemu.

    Była to druga wizyta bp. Atanazego w poznańskiej parafii od czasu objęcia diecezji.

    Podczas homilii biskup Atanazy,  nawiązując do niedzielnego czytania Ewangelii – rodowodu Jezusa Chrystusa – zwrócił uwagę na jedność całego rodzaju ludzkiego w czekiwaniu na Zbawiciela – prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Wezwał wiernych do przeżywania nadchodzących świąt Narodzenia Bogoczłowieka w duchu prawdziwej,   niepowierzchownej miłości, którą może dać tylko On sam. 

    Diakon Jerzy Mogilewski urodził się 15 marca 1983 roku w Białogrodzie Dniestrowskim (na Ukrainie). Jest absolwentem Korpusu Kadetów w Ługańsku (Ukraina). Do Polski przybył w 2003 roku, gdzie rozpoczął studia w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, na kierunku Turystyka i Rekreacja.  W 2009 roku otrzymał polskie obywatelstwo. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej z przygotowania pedagogicznego. Następnie w 2014 roku ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – specjalność Turystyka Uzdrowiskowa, SPA i Wellness. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ukończył Warszawie (w trybie zaocznym), w 2017 r., broniąc prace licencjacką. Podczas nauki, metropolita Sawa udzielił mu świeceń lektorskich w 2016 r. Diakon Jerzy będzie niósł swoją posługę w poznańskiej parafii.

Szymon Pyżalski

foto: Michał Kuryło