Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto Spotkania Pańskiego

Michał Kuryło luty 15, 2021

Święto Spotkania Pańskiego obchodzone czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu – 15 lutego ustanowione zostało na pamiątkę przyniesienia przez Matkę Bożą dziecięcia Jezus do świątyni jerozolimskiej. Cerkiew traktuje to święto jako spotkanie Starego i Nowego Testamentu, spotkanie ludzkości w osobie starca Symeona z Bogiem.

 „Teraz pozwalasz odejść słudze Twemu, Władco, według słowa Twego, w pokoju. Bowiem oczy moje widziały zbawienie Twoje, któreś przygotował wobec wszystkich ludzi, Światłość na oświecenie narodów i chwałę ludu Twego, Izraela”

 

   Uroczystościom w łódzkiej cerkwi św. Olgi w wigilię jak i w sam dzień święta Spotkania Pańskiego przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański, któremu asystowali miejscowi duchowni.

   Zarówno podczas całonocnego czuwania jak i Boskiej Liturgii władyka dokonał obrzędu poświęcenia świec.

   Na zakończenie świątecznych uroczystości w swoim słowie do wiernych Ekscelencja zwrócił uwagę na historyczne okoliczności święta, symbolikę święconych w tym dniu świec a także obchodzony na całym świecie Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej.

   „Świece które dziś święcimy i zapalamy powinny być zabrane przez nas do domu, by mogły oświecać nas i nasze serca w trudne momenty. W tym dniu, w którym mały Jezus Chrystus jest światłością zanieśmy nasze świece do domu. Niech one będą światkami naszej modlitwy. Tak jak gorący jest płomień świec niech i nasze modlitwy parzą grzechy.
Święto Spotkania Pańskiego jest również świętem młodzieży prawosławnej, w której Cerkiew upatruje duże nadzieje. Młode pokolenie to przyszłość Cerkwi, jej rozwój i nowa energia, to światło dla Chrystusowej Cerkwi. Chciałbym abyśmy wspólnie uczyli młode pokolenie jak prawidłowo żyć, aby światło Chrystusa oświecało nas wszystkich, byśmy mogli dążyć do jedności ze Zmartwychwstałym Zbawicielem.”

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

 

tekst i foto: Michał Kuryło