Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Łódź - Święto Chrztu Pańskiego

Michał Kuryło styczeń 19, 2021

„Dzisiaj Stwórca niebios i ziemi przychodzi w ciele nad Jordan, Bezgrzeszny prosi o chrzest, aby oczyścić świat z fałszu wroga, i chrzczony jest przez sługę Władca wszystkich, i przez wodę daruje oczyszczenie rodzajowi ludzkiemu. Jemu zaśpiewajmy: Objawiłeś się, BoŜe nasz, chwała Tobie.” – stichira z jutrzni święta.

   Święto Chrztu Pańskiego jest jednym z dwunastu wielkich świąt w liturgicznym kalendarzu Cerkwi prawosławnej - przypada 19 stycznia. Wspominamy w tym dniu przyjęcie  przez Jezusa Chrystusa chrztu w rzece Jordan, święto nazywane jest też świętem Objawienia Pańskiego.

  W przededniu święta, w poniedziałkowy poranek w cerkwi św. Olgi sprawowane były Królewskie Godziny a bezpośrednio po nich Liturgia Święta Bazylego Wielkiego rozpoczynająca się z wieczernii. W tym dniu bezpośrednio po Boskiej Liturgii Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański dokonał wielkiego poświęcenia wody.

   Wieczorem w wigilię święta Objawienia Pańskiego sprawowane było nabożeństwo całonocnego czuwania składające się z wielkiego powieczerza oraz jutrzni.

  W sam dzień święta 19 stycznia Boskiej Liturgii w katedrze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Atanazy w asyście miejscowego duchowieństwa. Władyka w swoim słowie zwrócił się do wiernych ze słowami: „dziś my wszyscy jesteśmy nad rzeką Jordan. Wszyscy jesteśmy świadkami Chrztu Pańskiego i widzimy jak grzeszne wody Jordanu oświęcone zostały przez bezgrzesznego Wcielonego Stwórcę. Widzimy jak rzeka Jordan staje się wodą życia. Jesteśmy świadkami Chrztu, w którym objawia się nam Trójca Święta. Dziś uświęcają się wody na całym świecie. Pamiętajmy o zbawczym działaniu wody, o tym iż bez wody nie ma życia, ale pamiętajmy też, że woda może być dla nas karą, tak jak to było w Starym Testamencie, podczas potopu.”

   Bezpośrednio po Świętej Liturgii  dokonano wielkiego poświęcenia wody. Na końcu uroczystości Jego Ekscelencja Biskup Atanazy pokropił święconą wodą cerkiew oraz przybyłych na święto wiernych.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

 

Tekst i foto: Michał Kuryło