Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Uroczystości ku czci św. Mikołaja w Łodzi

Michał Kuryło grudzień 19, 2020

19 grudnia Cerkiew Prawosławna uroczyście wspomina świętego cudotwórcę Mikołaja biskupa Miry Licyjskiej.

   W łódzkiej cerkwi pw. św. Olgi w przeddzień oraz w sam dzień święta nabożeństwom całonocnemu czuwaniu jak i Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański w asyście proboszcza ks. Eugeniusza Fiedorczuka, wikariuszy ks. Adama Weremijewicza, ks. Jerzego Wodopjanowa oraz hierodiakona Aleksandra Mokriszczewa.

   Świąteczne nabożeństwa upiększył śpiew chóru łódzkiej katedry pod dyrygenturą matuszki Elżbiety Weremijewicz.

   Bezpośrednio po Liturgii Świętej duchowni wyszli na środek cerkwi aby oddać pokłon przed ikoną św. Mikołaja cudotwórcy.

 „Przez prawdziwość Twych czynów, ojcze i arcypasterzu Mikołaju, stałeś się regułą wiary dla Twojej owczarni, wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości, dlatego swą pokorą zdobyłeś wywyższenie, ubóstwem bogactwo. Módl się do Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych” – troparion świętego

Więcej zdjęć dostępnych w galerii. 

tekst i foto: Michał Kuryło

Ostatnio zmieniany sobota, 19 grudzień 2020 17:46