Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Rekolekcje duchowieństwa dekanatu krakowskiego

ks. Marcin Bielawski grudzień 18, 2020

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego dnia 17 grudnia 2020 roku odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu krakowskiego.

   W dniu modlitewnej pamięci świętej wielkomęczennicy Barbary, krakowską parafię odwiedzili duchowni dekanatu krakowskiego. Przed Boską Liturgią zostały odczytane modlitwy poprzedzające Sakrament Spowiedzi. Następnie ks. dziekan Mirosław Drabiuk zwrócił się ze słowami pouczenia do przybyłych duchownych oraz wiernych. Ojciec Mirosław zaznaczył, że każdy człowiek popełnia w życiu decyzje, które nie zawsze mogą być trafne. „Chciałoby się niejednokrotnie powrócić do stanu wyjścia, aby poprawić coś, kiedy widzimy, że to, co uczyniliśmy, co wypowiedzieliśmy, jest niewłaściwe. Niestety nie da się skasować ani wymazać. To, co uczyniliśmy, pozostaje na zawsze. Niczego nie da się ukryć przed Bogiem” mówił dalej, wyjaśniając, że Sakrament Spowiedzi to wielka tajemnica, w której Bóg odpuszcza każdemu grzechy, jeśli człowiek wyraża prawdziwą skruchę, żal i chęć poprawy.

  Po słowie ojca dziekana nastąpił Sakrament Spowiedzi duchownych po czym, rozpoczęto Ofiarę Eucharystyczną. Ksiądz dziekan Mirosław Drabiuk z Częstochowy przewodniczył Świętej Liturgii w asyście ks. Władysława Tyszuka z Kielc, ks. Pawła Sidoruka z Radomia, ks. Mikołaja Dziewiatowskiego z Sosnowca, a także miejscowego duchowieństwa ks. Jarosława Antosiuka oraz ks. Marcina Bielawskiego.

  Na zakończenie służby, duchowni wyszli na środek świątyni, aby oddać pokłon świętej wielkomęczennicy Barbary, Której cząstka relikwii znajduje się w ikonie.

  Następnie ojciec Mirosław podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, przekazując także serdeczne pozdrowienia od biskupa Atanazego. Po czym proboszcz krakowskiej parafii oddał głęboki pokłon wdzięczności dziekanowi, a także przybyłym duchownym za modlitwę oraz wspólne przeżywanie wędrówki przez post filipowy.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

 

Tekst: ks. Marcin Bielawski

Zdjęcia: ks. Marcin Bielawski, Aleksiej Pavlenko, Jakub Wieczorek