Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Rekolekcje duchowieństwa

Michał Kuryło grudzień 18, 2020

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego 17 grudnia 2020 roku w dniu pamięci świętej męczennicy Barbary w łódzkiej cerkwi pw. św. Olgi odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatów łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

   Tuż przed Liturgią Świętą po przeczytaniu modlitw przed spowiedzią duchowni przystąpili do sakramentu pokuty. Boską Liturgię sprawował Jego Ekscelencja Biskup Atanazy w asyście przybyłego na rekolekcje duchowieństwa. Podczas nabożeństwa śpiewało trio: o. ihumen Dionizy, ks. Aleksy Kucy oraz matuszka Elżbieta Weremijewicz.

   Po przeczytaniu modlitw dziękczynnych po przyjęciu świętej Eucharystii i zakończeniu Liturgii Świętej ze słowem zwrócił się Biskup Atanazy.  Władyka podziękował dla duchowieństwa za przybycie, przypominając jak ważne jest poleganie na woli Bożej. „Niech będzie wola Twoja, nie moja Boże. Dlatego my jako wierni, my jako duchowni powinniśmy w pełni oddać się Bogu, jego Woli. Niech wzorem dla nas będzie Chrystus, który będąc Synem Bożym przyjął ludzką naturę i swoje życie realizował nie po swojej woli, lecz po woli Boga Ojca. W strachu lecz świadomie i z pełną pokorą przyjął to co ma być – Jego ukrzyżowanie. Chrystus pokazał nam jak powinniśmy kroczyć przez życie i jak się modlić i prosić Boga o Jego wolę zwracając się do Boga Ojca „niech będzie Twoja wola, nie moja” a potem jak z pokorą ją przyjmować. Życzę wam by w miłości do Boga i w miłości do bliźnich przyjmowanie Woli Bożej przychodziło dla was z łatwością, pozwalając zbliżać się ku zbawieniu. Na zakończenie władyka życzył wszystkim przybyłym na rekolekcje, aby czas postu w którym się obecnie znajdujemy był obfity w dobre działania a święta Bożego Narodzenia były błogosławionymi spokojem i miłością napełniając wszystkich bożonarodzeniową radością. ”  

Więcej zdjęć dostępnych w galerii. 

tekst i foto: Michał Kuryło