Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy

Michał Kuryło grudzień 04, 2020

4 grudnia Cerkiew prawosławna uroczyście świętuje jedno z dwunastu wielkich świąt – Wprowadzenie do świątyni Najświętszej Bogurodzicy.

   Tegoroczne uroczystości liturgiczne w Łodzi w cerkwi pw. św. Olgi rozpoczęły się w przeddzień święta nabożeństwem całonocnego czuwania. Zarówno 3 grudnia jak i w sam dzień święta Liturgii Świętej przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański w asyście duchowieństwa łódzkiej katedry.

   Po zakończeniu świątecznej Boskiej Liturgii ze słowem do wiernych zwrócił się biskup Atanazy. Władyka podkreślił znaczenie święta „zgodnie z przekazem Tradycji Świętej Cerkwi, 3-letnia Maria poświęcona została przez swoich rodziców Joachima i Annę Bogu w świątyni jerozolimskiej. Mała kilkuletnia Maria wchodząc samodzielnie po wielkich stopniach jerozolimskiej świątyni wprowadzona została przez arcykapłana Zachariasza do „Świętego Świętych”, do którego on sam wchodził tylko raz w roku. Wybrana przez Boga służebnica była tą która została Rodzicielką Stwórcy, widzimy tu odwieczny Boży plan. Jako dziecko oddana dla Cerkwi, aby być dla nas jako przykład doskonałego życia w modlitwie, pokorze i posłuszeństwie.”

   „Dzisiaj przyprowadzona jest do świątyni najczystsza Dziewica jako mieszkanie Króla wszystkich, Boga i żywiciela Życia naszego, dzisiaj najczystsza świątynia jako trzyletnie dziecko wchodzi do Świętego Świętych. Zakrzyknijmy Jej, jak anioł: Raduj się, błogosławiona między niewiastami!” – stichira na jutrzni.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst i foto: Michał Kuryło