Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Sobór Arcystratega Michała i Wszystkich Świętych Mocy Niebios

Michał Kuryło listopad 22, 2020

21 listopada Cerkiew wspomina Sobór Arcystratega Michała i Wszystkich Świętych Mocy Niebios.

Anioł oznacza wiestnik, ten który przynosi dobrą nowinę. Zgodnie z nauką Cerkwi prawosławnej wszyscy aniołowie dzielą się na dziewięć stopni anielskich, w ramach których wyróżniane są trzy hierarchie. Do pierwszej należą kolejno: Serafiny, Cherubiny i Trony, do drugiej: Panowania, Moce i Władze, a do trzeciej: Zwierzchności, Archanioły i Anioły.

   Archanioł Michał należy do grona aniołów stworzonych przez Boga w pierwszym dniu tworzenia. To On stoi z mieczem u wrót Raju i strzeże, aby nie wszedł do niego nikt, kto jest niedostojny, aby być razem z Bogiem.  

  Tegorocznym uroczystościom w cerkwi św. Olgi w Łodzi przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański w asyście miejscowego duchowieństwa.

   Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii Arcypasterz dokonał poświęcenia świątyni, która dzięki licznym staraniom odzyskała dawny blask. Cerkiew zaopatrzono w nowe uposażenie, m.in. Prestoł (Ołtarz), oraz anałoje, zamontowano ogrzewanie podłączone do sieci miejskiej.

   Po odczytaniu fragmentu Ewangelii kaznodzieja przytoczył obecnym historię aniołów, jak doszło do podziału na tych dobrych i złych.

   Na zakończenie nabożeństwa do wiernych zwrócił się Władyka. W swoich słowach przypomniał, że każdy z nas ma swojego anioła stróża, który jest z nami przez całe życie, od początku do ostatniego tchnienia. Podkreślił, że naszym postępowaniem powinniśmy naśladować swoich patronów.  Dodał, że anioł stróż zawsze stoi na straży naszego zbawienia i podpowiada jaką drogą należy pójść. Aniołowie nie mają swobodnej woli, służą całym jestestwem dla Boga, a dla nas mogą objawić się kiedy oczyścimy nasze serca i będziemy dobrymi dziećmi Bożymi. Swoim życiem na ziemi powinniśmy zasłużyć na życie wieczne.

   Ekscelencja kończąc pozdrowił wszystkich zebranych ze świętem, a w szczególności osoby noszące imiona Aniołów i Archaniołów.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst i foto: Michał Kuryło

Ostatnio zmieniany niedziela, 22 listopad 2020 19:50