Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto Opieki Matki Bożej w Radomiu

Dmytro Pokhyliuk październik 23, 2020

W dniach 17-18 października 2020 roku w radomskiej parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy uroczyście obchodzono święto Opieki Matki Bożej. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański.

   Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo całonocnego czuwania, które miało miejsce w wigilię święta. Zakończyło się ono powitaniem przez arcypasterza wiernych zgromadzonych w świątyni.

   W sam dzień święta - w niedzielę, Jego Ekscelencję Biskupa Atanazego uroczyście spotkała świątynia słowami „Είς πολλά έτη, δέσποτα”  które w tłumaczeniu na język polski oznaczają: Na długie lata, Władyko.  Najmłodsi wierni powitali arcypasterza kwiatami oraz słowami podziękowania za wizytę. Rada Parafialna powitała ekscelencję tradycyjnie chlebem i solą. Na pamiątkę wszyscy otrzymali ikonki z błogosławieństwem władyki na modlitewną pamięć.

   Następnie proboszcz miejscowej parafii podziękował władyce za obecność w tym szczególnym dla radomskiej parafii dniu i  poprosił biskupa Atanazego o przewodniczenie w duchowej uczcie, która w tym dniu była poświęcona Matce Bożej i jej opiece nad nami  – z prośbą o gorące modlitwy do Tej – Która zawsze wysłuchuje naszych próśb Matczynym sercem i zanosi je do swego Syna Jednorodzonego –stwierdził Władyka.

   „Благословенно царство” - „Błogosławione królestwo…” – tym pięknym wezwaniem ks. Adam Weremiejewicz, wikariusz katedralnej parafii w Łodzi rozpoczął Świętą Liturgię. Właśnie te słowa na Boskiej Liturgii ukazują nam, iż Królestwo Niebiańskie już istnieje i jest błogosławione teraz, zawsze i na wieki wieków.

   Podczas nabożeństwa została wzniesiona modlitwa za świętą Cerkiew, a kulminacyjnym momentem było udzielenie św. Eucharystii – do której przystąpili liczni wierni.

  W końcu uroczystości na ręce biskupa Atanazego zostały złożone podziękowania przez księdza Pawła za przybycie oraz za piękną biskupią Liturgię sprawowaną w asyście przybyłych gości, która jest szczególnym nektarem nasycającym dusze spragnionych wiernych radomskiej parafii prawosławnej.  

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst: Dmytro Pokhyliuk

foto: Volodymir Yukhymiuk

Ostatnio zmieniany piątek, 23 październik 2020 19:04