Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto młodzieży Diecezji Łódzko-Poznańskiej

ks. Marcin Bielawski październik 16, 2020

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego dzień Opieki Matki Bożej (14 października) został obrany świętem młodzieży prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej. Obchody tego święta ustanowiono w parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Krakowie.

   W dzień święta Opieki Bogurodzicy św. Liturgię celebrował: ks. mitrat Mirosław Drabiuk z Częstochowy w asyście: ks. Adama Weremijewicza z Łodzi, ks. Pawła Sidoruka z Radomia, ks. Jerzego Mogilewskiego z Poznania, ks. Marcina Bielawskiego z Krakowa oraz hierodiakona Aleksandra z Łodzi. Duchownym towarzyszyła młodzież. Ze słowami homilii do wiernych zwrócił się ks. Paweł Sidoruk. Kaznodzieja wielokrotnie podkreślał, jak Bogurodzica pomaga każdemu na drodze do zbawienia.

   W tym roku święto Opieki Matki Bożej miało wyjątkowe znaczenie. Oprócz modlitwy za młodzież Diecezji Łódzko – Poznańskiej odbyło się także Walne Zgromadzenie BMP tutejszej diecezji. Na zakończenie św. Liturgii ks. Mirosław Drabiuk swoje słowa skierował do młodzieży, mówiąc o Matce Bożej jako orędowniczce każdego człowieka. Duchowny zwrócił szczególną uwagę na błogosławieństwo Bogurodzicy oraz życzył owocnych obrad. „To święto ma szczególny charakter w parafii krakowskiej, bowiem Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy biskup Atanazy wyznaczył zjazd młodzieży naszej diecezji, na którym będziemy obradować nad planami na przyszłość, wysłuchamy sprawozdania za ubiegły rok oraz wybierzemy skład Zarządu” – mówił ks. Mirosław. Zostały wyrażone nadzieje na kolejny rok ambitnej pracy na rzecz rozwoju młodzieży działającej przy parafiach oraz różnego rodzaju inicjatyw. Ksiądz dziekan podziękował wszystkim zebranym: młodzieży, krakowskim parafianom oraz duchownym. Na zakończenie hierodiakon Aleksander wygłosił mnogoletstwije.

   Kolejnym punktem spotkania były obrady. Po nabożeństwie cała młodzież wraz z duchownymi udali się do sal w piwnicach parafialnych. Po modlitwie opiekun duchowy BMP Diecezji Łódzko – Poznańskiej, ks. Marcin Bielawski przywitał wszystkich zebranych rozpoczynając Walne Zgromadzenie.

   Następnie ks. Drabiuk wspomniał o historii oraz początkach działalności młodzieży w Cerkwi, którą zapoczątkował śp. arcybiskup Jeremiasz. Ksiądz Mirosław zaznaczył, że pomimo, iż w Polsce spotkała się młodzież z Ukrainy, Białorusi i innych krajów – to parafie, do których przynależą są ich parafiami, bowiem Cerkiew prawosławna nie ma granic.

   Później głos zabrał ks. Weremijewicz, opiekun duchowy BMP działającego przy łódzkiej parafii katedralnej. „Działanie Boże jest wielkie, arcybiskup Jeremiasz dał początek rozwojowi Bractwa i my jesteśmy spadkobiercami BMP. Obecna młodzież to owoce działań poprzedników, starszego pokolenia”. Tymi słowami ks. Adam zaczął swoje rozważania dając wszystkim chęć do działania, aby to co dzieje się w tym momencie jeszcze bardziej zaowocowało w przyszłości dla następnego pokolenia.

   Kolejnym punktem spotkania było odczytanie sprawozdania za miniony rok przez pełniącego obowiązki przewodniczącego BMP Diecezji Łódzko – Poznańskiej, Aleksieja Pavlenko. Po sprawozdaniu odbyły się wybory nowego zarządu.

   Walne Zgromadzenie wybrało przewodniczącego oraz uzupełniło skład zarządu. Należy zaznaczyć, że przed głosowaniem, Walne Zgromadzenie jednogłośnie rozszerzyło ilość członków w Zarządzie z 6 do 12. Każdy nominowany na członka zarządu przedstawił się na forum i opowiadając o sobie, miał za zadanie zachęcić Walne Zgromadzenie do oddania głosu.

   Przewodniczącym ponownie został Aleksiej Pavlenko, natomiast do Zarządu BMP Diecezji Łódzko – Poznańskiej weszło ośmioro nowych osób.

   Walne Zgromadzenie zakończono modlitwą, po której odbyło się krótkie zebranie zarządu z opiekunem duchowym ks. Marcinem Bielawskim. Po wspólnym zdjęciu, wszyscy, wdzięczni Bogu za udany dzień, wrócili do swoich miast i parafii.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

 

tekst: ks. Marcin Bielawski

foto: Tatiana Dzierzęga, m. Zofia Bielawska, Aleksiej Pavlenko, Bohdan Petrenko, Grzegorz Dzierzęga, , Andrzej Dzierzęga, Tadei Makarchuk

Ostatnio zmieniany piątek, 16 październik 2020 15:45