Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Biskup Atanazy w Katyniu

Marta Łuksza wrzesień 07, 2018

     W dniach 7-9 grudnia br. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Prawosławny Biskup Łódzki i Poznański przebywał z oficjalną wizytą w Rosji. Wraz z hierarchami Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej uczestniczył w Katyniu w uroczystościach poświęconych 80. rocznicy męczeńskiej śmierci arcybiskupa smoleńskiego i dorogobuskiego Serafima (Ostroumowa).

     8 grudnia w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Katyniu odprawiona została św. Liturgia, przed rozpoczęciem której powitano relikwie świętych męczenników i wyznawców rosyjskiej Cerkwi. Świętej Liturgii przewodniczył metropolita smoleński i dorogobuski Izydor w asyście biskupa lubiereckiego Serafina oraz biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, reprezentującego Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

     Świąteczną homilię wygłosił biskup Serafin. Hierarcha opowiedział o życiu i wysiłkach św. abp. Serafina (Ostroumowa), jego ogromnym miłosierdziu, męstwie, wierności Bogu, o jego męczeńskiej śmierci w katyńskim lesie i niedawnej kanonizacji. Słowa biskupa były wezwaniem do wiernych, aby dążyć do naśladowania życia św. Serafina w cnotach, które są wyrazem jego świętości.

     W dalszej części św. Liturgii odczytano odezwę metropolity Izydora do wiernych z okazji dnia pamięci św. Serafina: Dzisiaj wspólnie wspominamy nie tylko św. Serafina, ale wspominamy pamięć wszystkich męczenników i wyznawców smoleńskich – wszystkich tych, którzy ucierpieli w trudne lata prześladowań ze strony bezbożnych władz – i dali przykład wiernej służby Chrystusowi i Jego Cerkwi. Jak mówi patriarcha Cyryl – głównym skarbem i spadkiem przekazanym nam przez  męczenników i wyznawców Ruskiej Cerkwi – jest miłość do Chrystusa i bliźnich, dla których oddali swe dusze. Wezwani jesteśmy do tego, aby naśladować ich przykład w aktywnej miłości do Boga i ludzi. Nasza miłość do tych świętych powinna wyrażać się w zachowaniu żywego świadectwa o ich heroicznych wysiłkach. Niech ten dzień stanie się dla nas wspomnieniem tego, że nasze życie i nasza działalność powinny przynosić tylko  pokojowe i budujące plony, że naszym obowiązkiem jest nie dopuścić powtórzenia strasznej tragedii minionego wieku.

     Po zakończeniu św. Liturgii biskupom Serafinowi i Atanazemu wręczono pamiątkowe medale oraz ikony św. Serafina.

     Biskup Atanazy, zwracając się ze słowami wdzięczności do metropolity Izydora za wspólną modlitwę i możliwość odwiedzenia umęczonej ziemi katyńskiej w te pamiętne dni, powiedział: jestem zaszczycony i nie czuję się godny stać na tej ziemi ponieważ jestem tylko grzesznym człowiekiem, lecz taka jest wola Boża. Przekazuję Wam ukłon od Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, zwierzchnika naszej Cerkwi, który był w swoim czasie przełożonym Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, tak jak kiedyś św. Serafin. Dziękuję za to, że miałem możliwość oddać pokłon świętemu, który był i moim poprzednikiem w jabłeczyńskim monasterze. Mam nadzieję, że Bóg pomoże nam, aby oba nasze słowiańskie narody – ruski i polski – miały braterskie kontakty. Tu, w Katyniu, spoczywają ludzie różnych nacji: Polacy, Rosjanie, Białorusini i wielu innych i jest to wyrazem naszych bliskich więzi. U Pana nie ma już Rosjanina, Polaka, Białorusina czy też Chińczyka – po śmierci wszyscy jesteśmy równi. Katyń pokazuje to w szczególny sposób. Tutaj przyjeżdżajmy oddać hołd swoim przodkom z Polski, którzy zginęli tragicznie, wspominamy ich imiona, tysiące imion – mówił biskup Atanazy. Kontynuując swoje słowo prosił metropolitę Izydora o modlitwy za polską Cerkiew i naród.

     Następnie wszyscy zebrani udali się na miejsce memoriału „Katyń”, gdzie złożyli kwiaty i wieńce oraz zapalili znicze. Na polskiej oraz rosyjskiej części odprawiono krótkie nabożeństwa za dusze zmarłych.

     W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i polskich wśród nich: Joanna Strzelczyk – Konsul Polski w Smoleńsku oraz płk Jarosław Nawrotek – Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej.

      W dalszej części zapoznano się z ekspozycją poświęconą bohaterstwu męczenników i wyznawców Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Złożono również kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem św. arcybiskupa Serafina obok cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego.

     Biskup Atanazy podczas swojej wizyty odwiedził również miejsce katastrofy samolotu TU-154 pod Smoleńskiem, gdzie wzniósł modlitwy za śp. abp. gen. dywizji Mirona (Chodakowskiego) oraz wszystkich tragicznie zmarłych. Była to pierwsza oficjalna wizyta biskupa Atanazego jako ordynariusza Diecezji Łódzko – Poznańskiej w Rosji oraz na smoleńskiej ziemi.

tekst i zdjęcia: Marta Łuksza