Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


300 lecie odnalezienia Relikwii św. męcz. młodzieńca Gabriela

protodiakon Wiaczesław Perek wrzesień 23, 2020

22 września w białostockiej Katedrze św. Mikołaja odbyły się uroczystości związane z trzechsetną rocznicą  odnalezienia Relikwii św. męcz. młodzieńca Gabriela oraz XXVIII rocznicą przeniesienia Ich z Grodna do Białegostoku.

Boskiej Liturgii oraz uroczystemu nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. W uroczystościach uczestniczyli także IE Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Arcybiskup Bielski Grzegorz, Biskup Łódzki i Poznański Atanazy, Biskup Supraski Andrzej oraz Biskup Siemiatycki Warsonofiusz. Świąteczne nabożeństwa swym śpiewem uświetniły trzy katedralne chóry: Aksion pod dyrygenturą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza, młodzieżowy Joanny Jurczuk oraz dziecięcy Natalii Lickiewicz.

Dzień wcześniej wieczorem, sprawowane było uroczyste nabożeństwo Całonocnego czuwania. Tuż przed nabożeństwem, Hierarchowie wraz z duchowieństwem i licznie zebranymi wiernymi przywitali Relikwie św. Gabriela, które w od 2 maja przebywały w żeńskim Monasterze w Zwierkach.

W okolicznościowej homilii Biskup Warsonofiusz powiedział m.in.: że św. Gabriel miał bogobojną rodzinę, mama i tata zapewne chodzili ze swoim synem do pobliskiej cerkwi, uczyli go modlitw i miłości do Boga. Ale przede rodzice przekazali małemu Gabrielowi skarb jakim jest prawdziwa wiara w Boga. Wiara, która to w dzisiejszych czasach jest często kwestionowana. Podobnie jak relacje między dziećmi, a rodzicami czy innymi dziećmi czy wręcz ze szkołą. Wynika to propagowania obcych prawosławiu teorii psychologicznych i socjologicznych. Władyka przestrzegał, że jeżeli dzieci wyjdą z kręgu Cerkwi to ich wychowaniem mogą zająć się inni, którzy nie będą pamiętali o Bogu. Dlatego też rodzice św. Gabriela jak i on sam powinny być wzorem dla wszystkich prawosławnych rodzin. Hierarcha podsumowując powiedział że głęboko wierzymy że św. Gabriel jest tu dziś z nami nie tylko ciałem ale i duszą i modli się z nami za każde dziecko, pociesza te które są smutne i płaczą.

Po zakończonej Liturgii, ze słowem do zebranych dzieci i młodzieży zwrócił się Metropolita Sawa. Dzisiejszy dzień jest dniem pouczającym dla nas wszystkich. Dziś wspominamy trzystulecie od odnalezienia Relikwii Świętego naszej Cerkwi. Dziś kontynuujemy tą historię, którą Bóg przez tego Młodzieńca wypełnił w świecie, orosił jego krwią ziemię, która jak słyszymy w troparionie zrasza także i nas kiedy przybiegamy do świętego z wiarą. Jak podkreślił zwierzchnik Cerkwi w Polsce, krew męczenników zawsze przynosi owoce. Należy jedynie chcieć przyjąć do siebie ten dar. Zdaniem Arcypasterza jednym z owoców wiary było uroczyste przeniesienie Relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku w 1992 r.

W tym roku przypada trzystulecie od dnia odnalezienia św. Relikwii Męczennika Gabriela. Wydarzenie to miało miejsce w roku 1720 r kiedy to w okresie epidemii w okolicach miejsca spoczynku ciała Św. Gabriela często chowano zmarłe dzieci, czcząc w ten sposób Jego męczeńską śmierć i czując niezwykłą łaskę płynącą z tego miejsca. Podczas jednego z takich pogrzebów naruszono grób Umęczonego i odkopano ciało, które jak się okazało, mimo długiego okresu nie uległo rozkładowi. Z wydarzeniem tym łączy się wiele uzdrowień i ustanie epidemii. Ciało przeniesiono w uroczystej procesji do cerkwi w Zwierkach i umieszczono w krypcie, w podziemiach świątyni.

O okazji trzystulecia odnalezienia Relikwii św. męcz. młodzieńca Gabriela wydania została także płyta CD z zapisem akatystu ku czci Świętego. Nabożeństwu przewodniczy Arcybiskup Jakub. Nagranie zrealizowane zostało dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

 

tekst: protodiakon Wiaczesław Perek za: orthodox.bialystok.pl

foto: Aleksandra Jakubowska, Radosław Siebiesiuk