Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto wrocławskiej Katedry

ks. Igor Habura wrzesień 22, 2020

21 września, gdy Cerkiew Prawosławna liturgicznie wspomina Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy, katedralna parafia we Wrocławiu obchodziła swoje święto patronalne.

W przeddzień święta sprawowano nabożeństwo całonocnego czuwania duchowo przygotowując się do świątecznych uroczystości. W sam dzień święta rano, dziekan okręgu wrocławskiego ks. mitrat Aleksander Konachowicz dokonał małego oświęcenia wody. Niedługo przed godziną dziewiątą, zgromadzone w świątyni duchowieństwo i wierni powitali arcypasterzy, ordynariusza diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej Jego Ekscelencję abp. Jerzego oraz przybyłego na święta bp. Atanazego – zwierzchnika diecezji Łódzko-Poznańskiej. U progu cerkwi władyków powitał chlebem i solą starosta – Mikołaj Zołotariew, a w świątyni proboszcz katedry ks. mitrat Jerzy Szczur. Na uroczystości przybyła również igumenia Monasteru św. Marii i Marty na Św. Górze Grabarce Matuszka Hermiona.

Podczas Boskiej Liturgii śpiewał chór katedry pod dyr. dr. Piotra Kuropki. Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Adam Weremijewicz. W swojej homilii podkreślił on rolę Przenajświętszej Bogurodzicy jako Matki Bożej oraz orędowniczki wszystkich chrześcijan. Po zakończeniu Liturgii, podczas której wielu wiernych przystąpiło do misterium Eucharystii, na środku świątyni sprawowano moleben do Bogurodzicy.

Po nabożeństwie do wszystkich zebranych zwrócił się Władyka Jerzy. Podziękował wiernym i duchowieństwu za liczne przybycie i wspólną modlitwę oraz chórowi za piękny śpiew. Parafianom katedry, staroście, nowo powołanemu siestryczestwu, stowarzyszeniu św. Piotra i Pawła oraz duchowieństwu katedry za przygotowanie święta. Na koniec abp Jerzy zwrócił się do brata w biskupstwie Władyki Atanazego ze słowami podziękowania za przybycie, wsparcie i modlitwę. Bp Atanazy ze swojej strony wyraził wdzięczność za zaproszenie i podkreślił długoletnią przyjaźń pomiędzy władykami jeszcze z czasów służby w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej.

Jako ostatni głos zabrał proboszcz o. Jerzy dziękując biskupom za ich modlitwę i arcypasterską służbę dla dobra cerkwi. W szczególności zaś wyraził wdzięczność wiernych katedry, ale i całej diecezji, za poświęcenie i pasterską troskę oraz miłość okazywaną ze strony Władyki.

Całość uroczystości zwieńczyło gromkie Mnohaja Leta dla hierarchów i całego ludu Bożego.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

 

tekst: ks. Igor Habura za: www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl

foto: Michał Kuryło