Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Walne Zebranie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko - Poznańskiej

Julita Nikołajuk, Daria Antosiuk wrzesień 07, 2018

Z błogosławieństwa Biskupa Atanazego, w dniach 17-19.11.2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się Walne Zebranie BMP diecezji łódzko-poznańskiej, na które przyjechali przedstawiciele z każdego zakątka naszej diecezji. Obecnymi byli również delegaci z Zarządu Centralnego BMP w Polsce oraz delegaci z Zarządu BMP diecezji lubelsko-chełmskiej. W wydarzeniu wziął udział Jego Ekscelencja Biskup Łódzko-Poznański Atanazy, oraz duchowni z Krakowa, Piotrkowa, Kielc, Częstochowy, Łodzi i Sosnowca.

      Walne zgromadzenie rozpoczęliśmy w piątkowy wieczór od wspólnej modlitwy w piotrkowskiej świątyni. Następnie udaliśmy się na kolację, oraz wieczór integracyjny, który pozwolił nam się lepiej poznać.

      Kolejny dzień rozpoczęliśmy od Świętej Liturgii, sprawowanej przez naszego Władykę. Po liturgii udaliśmy się na obiad i rozpoczęliśmy obrady. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności bractwa z roku szkolnym/akademickim 2016-2017, po którym w trakcie ożywionej dyskusji ułożyliśmy ramowy program wspólnych przedsięwzięć w bieżącym roku. Wśród najważniejszych należy wymienić : WSPÓLNE GOWIENIJA; DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA; „MAJOWA”; REGULARNE ODWIEDZANIE PARAFII W DIECEZJI ŁÓDZKO-POZAŃSKIEJ – CO MIESIĄC (pierwszy wyjazd w grudniu do Kielc); WSPÓLNA PIELGRZYMKA NA ŚW. GÓRĘ JAWOR; ORGANIZACJA PIELGRZYMKI DO CZĘSTOCHOWY.

      Przedobiednią sesję zakończyły wybory uzupełniające do Zarządu BMP diecezji łódzko – poznańskiej, w wyniku których wybrano:

PRZEWODNICZĄCA: Daria Antosiuk

WICEPRZEWODNICZĄCA: Julita Nikołajuk

SKARBNIK: Valentyna Gryb

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
1. Marina Chobotar

2. Anastasiia Netychuk

3. Dawid Jakimiuk

4. Elena Gricjuta

5. Elizabet Polanska

6. Anna Svidźinska

7. Magdalena Tyszuk

8. Grzegorz Sobociński


     Opiekunem duchownym niezmiennie pozostaje - o. Jarosław Antosiuk

    Po przerwie obiadowej wysłuchaliśmy wykładu Ojca diakona dr Aleksego Kucego na temat „monaszestwa” – jako jednej z dróg wyboru drogi życiowej młodego człowieka. Pytania do Prelegenta i Władyki wywołały pogłębioną dyskusję, która zakończyła drugą część obrad. Pozostając w nastroju spragnionych wiedzy, udaliśmy się na zwiedzanie Piotrkowa Trybunalskiego. Sobotni dzień zakończyliśmy Wieczernią i wspólnym śpiewaniem pieśni z "Bohohłaśnika" w piotrkowskiej cerkwi.

     Niedziela była ostatnim dniem Walnego Zebrania. Po Świętej Liturgii i wspólnym obiedzie przyszedł czas na pożegnania. Wszyscy udaliśmy się do swoich domów z głowami napełnionymi nowymi pomysłami, oraz energią i zapałem do działania.

tekst: Julita Nikołajuk, Daria Antosiuk

foto: archiwum diecezji