Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Ikony Matki Bożej Częstochowskiej

Michał Kuryło wrzesień 01, 2020

30 sierpnia 2020 roku częstochowska społeczność prawosławna obchodziła święto Cudotwórczej Ikony Matki Bożej Częstochowskiej.

   W niedzielny poranek, u progu świątyni, Biskupa Atanazego chlebem i solą oraz kwiatami witała miejscowa Rada Parafialna oraz proboszcz ks. Mirosław Drabiuk.

   Podczas świątecznej Boskiej Liturgii Jego Ekscelencji Biskupowi Atanazemu asystowali miejscowy proboszcz ks. mitrat Mirosław Drabiuk, ks. Jarosław Antosiuk z Krakowa, ks. Adam Weremijewicz z Łodzi oraz hierodiakon Aleksander Mokriszczew z Łodzi. W trakcie Liturgii przybyli również duchowni z Sosnowca ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski oraz ks. Mikołaj Dziewiatowski.

   W trakcie nabożeństwa z homilią do wiernych zwrócił się ks. Adam Weremijewicz, a nabożeństwo swoim śpiewem upiększało trio z Łodzi pod dyrekcją matuszki Elżbiety Weremijewicz.

   Na zakończenie uroczystości głos zabrał Jego Ekscelencja Biskup Atanazy. Władyka zaznaczył jak ważna w naszym życiu powinna być Matka Boża. „Ta która wybrana została przez Boga aby przez Nią przyszedł Zbawiciel całego świata. Zauważmy, że święta ku Jej czci rozpoczynają i kończą cerkiewny rok kalendarzowy. To Ona - Matka nie tylko tych, którzy się do niej modlą, ale Matka całego świata jest orędowniczką nas wszystkich, na niebiosach modląc się za nas i wstawiając się za nas przed swoim Synem. I oto Częstochowa otrzymała wielki dar. Widzimy jak Matka Boża upodobała sobie to miejsce aby przebywała tu Jej ikona. To świadczy o tym, że jej orędownictwo jest nad tym miejscem, nad Częstochową, nad naszą diecezją. Jednocześnie zobowiązuje nas to do tego aby starać się pokornie iść stopami Matki Bożej, miłować wszystkich.”

   Władyka podziękował wszystkim przybyłym za wspólną modlitwę, wyrażając głęboką nadzieję, że podczas przyszłorocznych uroczystości ku czci Częstochowskiej Ikony Matki Bożej, w roku wyjątkowym dla całej Diecezji Łódzko-Poznańskiej, gdzie minie siedemdziesiąt lat od jej erygowania uda się wyświęcić częstochowską cerkiew.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst i foto: Michał Kuryło