Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Biskup Atanazy odwiedził Kraków

ks. Jarosław Antosiuk wrzesień 07, 2018

W dniach 11-13 listopada br., krakowską parafię odwiedził jej nowy ordynariusz, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański.

    Wizyta rozpoczęła się od spotkania z metropolitą krakowskim, Jego Ekscelencją Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Rozmowa upłynęła w miłej atmosferze. Arcybiskup Marek przywołał pamięć zmarłego w tym roku arcybiskupa Szymona, z którym utrzymywał braterskie kontakty. Hierarcha wyraził wdzięczność Cerkwi prawosławnej za jednoznaczne stanowisko w tak trudnych sprawach jak aborcja. Hierarchowie omówili dalszą współpracę na terenie diecezji krakowskiej, a w szczególności w Zakopanem, gdzie od 2005 roku w najstarszym zakopiańskim kościółku na Pęksowym Brzyzku, raz w roku sprawowane jest prawosławne nabożeństwo.


     Wieczorem władyka Atanazy przewodniczył całonocnemu czuwaniu w krakowskiej cerkwi w asyście dziekana okręgu krakowskiego, ks. mitrata Sergiusza Dziewiatowskiego z Sosnowca, miejscowego proboszcza ks. Jarosława Antosiuka i diakona łódzkiej katedry, ks. dra Aleksego Kucego. Licznie zebrani parafianie przystąpili w trakcie nabożeństwa do sakramentu spowiedzi.


     Kolejny dzień pobytu w Krakowie rozpoczął się od sprawowania św. Liturgii, po której odbyło się spotkanie z wiernymi. O 09.30 u progu świątyni biskupa Atanazego witały dzieci, młodzież, rada parafialna i proboszcz wraz z duchowieństwem. W trakcie św. Liturgii śpiewały dwa chóry – dziecięcy i parafialny. Krakowska cerkiew nie była w stanie pomieścić wiernych, którzy przybyli tego dnia, aby uczestniczyć ze swym arcypasterzem w Eucharystii. Po czytaniu Ewangelii, władyka zwrócił się do zebranych ze słowem pouczenia. Traktując przypowieść o uzdrowieniu opętanego gergezeńczyka, zwrócił uwagę na problemy współczesnego świata, który w rzeczywistości nie różni się od tego przedstawionego w Ewangelii. Szukając lekarstwa na przejawy zła, choroby zwracamy się przede wszystkim do ludzkich osiągnięć, zapominając o Chrystusie. Bóg musi jednak zajmować centralne miejsce w naszym życiu, mówił hierarcha. Tylko takie postawienie priorytetów pozwoli nam radzić sobie z wyzwaniami współczesności.


     Na zakończenie św. Liturgii, ks. Jarosław podziękował, w imieniu całej parafii, biskupowi Atanazemu za przybycie do Krakowa. Na pamiątkę tego wydarzenia przekazał ikonę Opieki Bogurodzicy, wykonaną w parafialnej pracowni ikonograficznej.


      Po nabożeństwie wszyscy udali się na wspólną agapę. Radość w tym dniu rozdzielili z nami: o. archimandryta Teofil z Ukrainy, dziekan krakowski – ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski, proboszcz krakowski ks. Jarosław Antosiuk, diakon łódzkiej katedry ks. dr Aleksy Kucy oraz zaproszeni goście: w imieniu Wojewody Małopolskiego -Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Szymon Strzelichowski, Aleksander Minin – Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Oleh Mandiuk – Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, ks. infułat Dariusz Raś – archiprezbiter Bazyliki Mariackiej, płk Włodzimierz Więckowski – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, ppłk. Katarzyna Jurkowska – komendant Straży Granicznej Kraków Balice, dr Brunon Lalik – Dyrektor ZOZ MSWiA, dr Krzysztof Czarnobilski – z-ca Dyrektora ZOZ MSWiA oraz przedstawiciele społeczności Zakopanego: Zofia Karpiel-Bułecka, Jolanta Flach – Tygodnik Podhalański, Wiesław Lenart – Radny Powiatu Tatrzańskiego oraz krakowska społeczność koptyjska na czele z abuną Joushua.


     W poniedziałek, 13 listopada br., biskup Atanazy złożył wizytę Wojewodzie Małopolskiemu, Piotrowi Ćwikowi oraz Prezydentowi Miasta Krakowa, prof. Jackowi Majchrowskiemu. W trakcie spotkań omówione zostały pilne na dzień dzisiejszy sprawy związane z opieką duszpasterską społeczności prawosławnej na terenie Krakowa i części województwa małopolskiego wchodzącego w skład diecezji łódzko – poznańskiej.


ks. Jarosław Antosiuk
foto: archiwum parafii

 

Ostatnio zmieniany piątek, 07 wrzesień 2018 07:07