Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Ingres Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego biskupa Atanazego

za cerkiewlodz.pl wrzesień 06, 2018

Powołany sierpniową decyzją Świętego Soboru Biskupów, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, biskup Atanazy w dniu 21 października 2017 roku, oficjalnie został wprowadzony na tron biskupów łódzkich jako czwarty hierarcha diecezji łódzko-poznańskiej w historii.

    W sobotni poranek łódzka Katedra Św. Aleksandra Newskiego zapełniła się licznie wiernymi oraz przybyłymi przedstawicielami Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Ewangelicko-Augsbuskiego,Starokatolickiego Mariawitów , władz miasta i województwa łódzkiego oraz służb mundurowych.

    Uroczystego ingresu dokonali hierarchowie polskiej Cerkwi – Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i Całej Polski i Ich Ekscelencje: Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Arcybiskup Bielski Grzegorz oraz Biskup Supraski Andrzej.

    To historyczne wydarzenie miało miejsce podczas Świętej Liturgii, celebrowanej przez przybyłych hierarchów PAKP w asyście kilkudziesięciu duchownych z całej Polski. Przed wykonaniem liturgicznego hymnu „Trisagion” Arcybiskup Jerzy zwrócił się ze słowem wyjaśnienia dokonującego się aktu intronizacji, zachęcając do gorliwej modlitwy. Następnie gromkie "Aksios!" oznaczające po grecku "godzien", potwierdziło o jednomyślności i wyborze Świętego Soboru Biskupów PAKP. Wówczas też pośród podniosłych wezwań "aksios!"hierarchowie trzykrotnie usadowili nowego ordynariusza diecezji na tronie biskupów łódzkich. Po zakończeniu Boskiej Liturgii nadszedł czas na słowa pozdrowień i podziękowań.

    Jego Eminencja Metropolita Sawa jako pierwszy zwrócił się do nowego ordynariusza diecezji łódzko – poznańskiej ze słowami: "Biskupie Atanazy, diecezja którą obejmujesz, skupia ludzi znajdujących się w rozproszeniu, których trzeba łączyć w jeden organizm eklezjalny. To wymaga dużo wysiłku intelektualnego, duchowego i fizycznego. Tym bardziej, jest też dużo emigrantów, których także trzeba ogarnąć troską i arcypasterską miłością. Jesteś w sile wieku, pełen energii, dlatego nie szczędź przeto swoich trudów dla dobra Świętej Cerkwi Prawosławnej. Wszędzie gdzie będziesz, wzmacniaj jedność cerkiewną, utwierdzaj wiarę prawosławną, wychowuj w duchu miłości ewangelicznej. Apostoł Paweł wzywał: "Miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystko znosi, miłość nigdy nie ustaje. Biskupie Atanazy, niech te słowa apostoła Pawła będą dewizą twojej służby" - powiedział metropolita Sawa.

    W odpowiedzi na serdeczne słowa pozdrowień, władyka Atanazy zwrócił się do zebranych ze słowami: "W tak ważnym dniu dla diecezji Łódzko-Poznańskiej i dla mnie osobiście, kiedy to osierocona po odejściu do Pana Arcybiskupa Szymona diecezja, już formalnie odzyskała swojego biskupa, chcę z głębi duszy skierować do wszystkich tu zgromadzonych krótkie słowa: W 7 kondakionie Akatystu do Św. Onufrego Wielkiego czytamy: „Miarą stanu błogości i wewnętrznej harmonii jest miara miłości do Naszego Stwórcy, dlatego ci, co osiągają doskonałą miłość, wraz z nią osiągają również stan doskonałej i nieprzemijającej błogości i szczęścia. Miłość stanowi tę właśnie kategorię i stan, do którego osiągnięcia wszyscy jesteśmy powołani. Miłość jest stanem a jednocześnie miarą, którą można mierzyć każde ludzkie działanie i każdą relację.

    Prawosławie w Polsce zawsze leżało na pograniczu różnych kultur i narodowości: greckiej, polskiej, ruskiej, litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej i innych. Z kolei sercem i stolicą tak terytorialnie obszernej diecezji, jaką jest Łódzko-Poznańska, jest właśnie Łódź. Choć to miasto jest stosunkowo młode to przez ponad dwieście lat swojego istnienia gościło na dłużej, a czasami przygarniało na stałe - przedstawicieli różnych narodowości. Gdy mówimy o prawosławnych chrześcijanach, to byli tu, oprócz rdzennych Polaków, także Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Gruzini, Mołdawianie, Grecy, Rumuni, Serbowie i inni. Tutaj przez stulecia mogły się ziszczać słowa Apostoła Pawła, mówiącego że: „…już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus".

    Kontynuując swe słowo biskup Atanazy powiedział: "Bez miłości nasza wiara, nasze modlitwy, nasze życie duchowe nie tylko nie będzie doskonałe ale i nie będzie miało sensu.

    Dlatego proszę Was, Wszystkich, o gorącą modlitwę w intencji mojej skromnej osoby i powierzanej mi diecezji, abyśmy nie tylko wybłagali u Boga dar miłości, ale i potrafili go utrzymać i wypielęgnować na miarę takiej doskonałości, abyśmy wszyscy razem bez przeszkód mogli dojść do – jak mówi Apostoł –jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa".

    W drugiej części swego przemówienia bp Atanazy zwrócił się do licznie zgromadzonych gości ze słowami podziękowań i pozdrowień. Padły one pod adresem: Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Nominata Archidiecezji Łódzkiej, który także już niebawem, bo 4 listopada obejmie oficjalnie Archidiecezje łódzka, Kościoła Rzymsko-katolickiego; ks. biskupa Jana Cieślara Ordynariusz diecezji warszawskiej kościoła ewangelicko – augsburskiego, ks. biskupa Włodzimierza Jaworskiego diecezji śląsko- łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i przedstawicieli innych kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Władyka zwrócił się również ze słowami wdzięczności do obecnych w cerkwi przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych: Panu Marszałkowi Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Pani Prezydent Miasta Łodzi – Hannie Zdanowskiej oraz najwyższym służbom mundurowym: Komendantowi Wojewódzkiej Policji w Łodzi - insp. Andrzejowi Łapińskiemu, Komendantowi Straży Miejskiej insp. Zbigniewowi Kulecie, Wojewódzkiemu Komendantowi Straży Pożarnej Panu Jarosławowi Wlazłowskiemu, Z-cy Komendanta Miejski Straży Pożarnej Panu Jackowi Kąciakowi oraz wielu innym zebranym oficjalnym gościom.

    Po zakończeniu liturgicznej części uroczystości wszyscy obecni w świątyni wierni zostali zaproszeni na świąteczny poczęstunek pod „chmurką”, a hierarchowie, duchowieństwo i oficjalni goście udali się na wspólne okolicznościowe przyjęcie.

    Biskup Atanazy urodził się 27 listopada 1968 r. w Łuplance Starej (województwo podlaskie). W 1988 r. ukończył Technikum Rolnicze w Michałowie. W 1988 r. wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej, które ukończył w 1991 r. W latach 1991-1995, z błogosławieństwa arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, przebywał na stypendium naukowym w Prawosławnym Instytucie Teologicznym św. Tichona Zadońskiego w South Cannan w USA. Ukończył tę uczelnię w 1995 r. z tytułem magistra teologii. W1996 r. wstąpił jako nowicjusz do monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Postrzyżyny w riasofor przyjął 27 marca 1996 r. z rąk biskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. 27 marca 1996 r. z rąk tego samego hierarchy otrzymał święcenia diakońskie. 27 sierpnia 1996 r. na jego ręce złożył również śluby monastyczne małej schimy z imieniem Atanazy na cześć św. męczennika Atanazego Brzeskiego. 1 września 1996 r. z rąk arcybiskupa Abla otrzymał święcenia kapłańskie. 30 marca 1999 r. został podniesiony do godności ihumena, 20 marca 2007 r. do godności archimandryty. W latach 1997-1999, z błogosławieństwa biskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, przebywał na stypendium naukowym w Atenach (Grecja). Po powrocie, 4 maja 1999 r., metropolita warszawski i całej Polski Sawa mianował go dziekanem i spowiednikiem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. W 2000 r. nostryfikował dyplom studiów zagranicznych broniąc pracę magisterską na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pt. „Problem tolerancji wyznaniowej na Podlasiu w okresie II Rzeczypospolitej”. 15 stycznia 2007 r. został mianowany namiestnikiem Monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej oraz proboszczem przyklasztornej parafii. 28 marca 2011 r., na podstawie uchwały Świętego Soboru Biskupów PAKP, powierzono mu funkcję dziekana monasterów Cerkwi prawosławnej w Polsce. 18 marca 2014 r. został odznaczony drugim krzyżem z ozdobami, a 18 września 2016 r. z okazji 20-lecia kapłaństwa został nagrodzony Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia. 24 sierpnia 2017 r. Święty Sobór Biskupów PAKP powołał archimandrytę Atanazego na biskupa łódzkiego i poznańskiego. 24 września 2017 r. w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, odbyła się chirotonia biskupia archimandryty Atanazego.

za www.cerkiewlodz.pl

foto: archiwum www.cerkiewlodz.pl

Ostatnio zmieniany piątek, 07 wrzesień 2018 10:54