Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Pielgrzymka do Wojnowa

W dniach 11-13 czerwca 2020 roku z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej odbyła się pielgrzymka  Bractwa Młodzieży Prawosławnej z parafii w Łodzi do Monasteru Zaśnięcia NMP w Wojnowie.   

     Opiekę duszpasterską nad młodzieżą sprawował ks. Adam Weremijewicz duszpasterz młodzieży przy łódzkiej parafii katedralnej.

    Spędziliśmy ten okres niezwykle aktywnie. Wojnowo jest położone z dala od wielkomiejskiego zgiełku lecz za to wśród czystych lasów i jezior. Dewiza „ora et labora” „módl się i pracuj” towarzyszyła nam od pierwszego dnia naszej pielgrzymki. Uczestnicząc w nabożeństwach monasteru a także w „posłuszanijach” jakie Ihumenia Agnia przełożona klasztoru każdemu z nas wskazywała do realizacji , mieliśmy możliwość nawet na krótki czas wdrożyć się w rytm codziennego życia monastycznego. Jednak przede wszystkim dbając o duchowe doznania na terenie klasztoru także nie obca nam była aktywność dająca walory podziwiania przyrody tamtych terenów. Albowiem uczestniczyliśmy w spływie kajakowym który wszystkim uczestnikom przyniósł dużo wrażeń z podziwiania walorów przyrody warmińsko-mazurskich krajobrazów.

    Dziękując Władyce naszej diecezji który wniósł wielkie  zaangażowanie w organizację pielgrzymki a także ojcu Adamowi,  przełożonej klasztoru Igumenii Agni oraz ojcu Germanowi który jest „duchownikom” monasteru składamy „Serdeczne Spasi Hospodi”.    

 

 tekst i zdjęcia: Bractwo Prawosławne Młodzieży w  Łodzi