Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Pięćdziesiątnica w łódzkiej katedrze

Michał Kuryło czerwiec 08, 2020

W ósmą niedzielę po święcie Paschy – 7 czerwca 2020 roku obchodzimy jedno z dwunastu Wielkich Świąt kalendarza liturgicznego -  święto Pięćdziesiątnicy.

W przeddzień święta wieczorem w łódzkiej katedrze zostało odprawione nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Atanazy.

W sam dzień święta Pięćdziesiątnicy Liturgia Święta sprawowana była przez Ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej Biskupa Atanazego w asyście proboszcza łódzkiej parafii księdza Eugeniusza Fiedorczuka, wikariuszy: ks. Adama Weremijewicza, o. ihumena Dionizego Awksietijuka, ks. Aleksego Kucego, ks. Jerzego Wodopjanowa oraz hierodiakona Aleksandra Mokriszczewa.

Zgodnie z tradycją bezpośrednio po Liturgii Świętej miała miejsce Wieczernia, w trakcie której odczytane zostały modlitwy wznoszone na kolanach (cerk. kolenopriklonnyje molitwy). W trakcie których, wierni po raz pierwszy od Paschy stanęli na kolana. Na koniec nabożeństwa Biskup Atanazy zwrócił się do wiernych ze słowem pozdrowień z okazji święta Pięćdziesiątnicy. Hierarcha zaznaczył, że dziś obchodzimy swoiste urodziny Cerkwi – naszej Matki. „Święty Duch, który zstąpił na apostołów dał dla Nich siłę, wiarę, twardą nadzieję, oraz miłość do wszystkich ludzi. Dlatego też, nie bacząc na przeciwności, odległości i prześladowania szli oni w świat i nieśli dobrą nowinę o Chrystusie.  Tak i my jako nowonarodzeni w chrzcie jesteśmy umacniani przez Ducha Świętego. Jesteśmy posłani do tego aby dwa tysiące lat później nie zważając na przeciwności głosić dobrą nowinę o Chrystusie i o jego Cerkwi.”

W poniedziałkowy poranek w drugi dzień święta – Świętego Ducha w cerkwi św. Olgi odprawiona została Boska Liturgia, której przewodniczył Biskup Atanazy w asyście proboszcza łódzkiej parafii – ks. Eugeniusza Fiedorczuka, wikariuszy ks. Adama Weremijewicza, ks. Jerzego Wodopjanowa oraz hierodiakona Aleksandra Mokriszczewa.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

 

tekst: Michał Kuryło

foto: Michał Kuryło, Anton Yakubenko