Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Michał Kuryło czerwiec 01, 2020

„Wzniosłeś się w chwale, Chryste Boże nasz, radość uczyniwszy uczniom obietnicą Świętego Ducha, ogłoszonym im błogosławieństwem, albowiem Ty jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.” – troparion święta.

    Wniebowstąpienie Pańskie obchodzone jest czterdzieści dni po święcie Paschy. Jest to święto ruchome, w tym roku przypadające 28 maja. Podczas święta upamiętnia się wydarzenie, które miało miejsce na Górze Oliwnej, gdzie Zmartwychwstały Chrystus po pouczeniu swoich uczniów i obietnicy zesłania Pocieszyciela wzniósł się na niebiosa aby zasiąść po prawicy swego Ojca.

    Tegorocznym obchodom święta Wniebowstąpienia Pańskiego w Łodzi przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański. Nabożeństwa całonocnego czuwania oraz świątecznej Boskiej Liturgii odprawione zostały w cerkwi św. Olgi. Hierarsze asystowali duchowni łódzkiej katedry.

    W swoim słowie biskup Atanazy zwrócił uwagę na apostołów – uczniów Chrystusa, którzy „zasmucili się odejściem od nich Zbawiciela, Boga, nauczyciela ale i przyjaciela. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest świętem nadziei. Bóg włożył w serca apostołów nadzieję na to, że przybędzie do nich Pocieszyciel.  Oni natychmiast udali się do Jerozolimy aby tam w modlitwie oczekiwać na Ducha Świętego. Tak i my oczekując święta Pięćdziesiątnicy – święta zejścia Ducha Świętego na apostołów, powinniśmy wzmocnić się w naszej modlitwie, wierze, nadziei i miłości do Boga. Bowiem bez wiary, nadziei i miłości nasze życie będzie puste, nie będzie w nim miejsca dla Boga.”

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst i foto: Michał Kuryło