Wydrukuj tę stronę

Konferencja Duchowieństwa Diecezji Łódzko – Poznańskiej w Radomiu

ks. Marcin Bielawski maj 23, 2020

Z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego dnia 22 maja 2020 roku w Radomiu odbyła się Diecezjalna Konferencja Duchowieństwa.

   Spotkanie rozpoczęło się Świętą Liturgią, którą celebrował Biskup Atanazy w asyście wszystkich duchownych z diecezji. W trakcie nabożeństwa na małym wejściu biskup Atanazy nagrodził kamiławką ks. Marcina Bielawskiego wikariusza Parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie.

    Nagrodzony kapłan wygłosił homilię, w której przytoczył żywot świętego  Mikołaja i historyczne wydarzenie jakie Kościół prawosławny wspomina 22 maja – przeniesienie relikwii świętego z Miry Licyjskiej do Barii. Kaznodzieja zaznaczył jak ważną postacią w życiu każdego chrześcijanina jest święty Mikołaj – patron radomskiej świątyni. „Pochylał się nad każdym potrzebującym, a szczególnie nad niesprawiedliwie uciśnionym człowiekiem. Pomagał swojej owczarni modlitwą i zaangażowaniem także w codzienne sprawy swoich wiernych przed Bogiem – mówił ks. Marcin podkreślając, że każdy człowiek powinien pomagać potrzebującym, aby spełniać słowa Zbawiciela: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

   Podczas Boskiej Liturgii śpiewało trio: ihumen Dionizy (Awksietijuk), matuszka Elżbieta Weremijewicz oraz matuszka Lena Sidoruk.

   Na koniec nabożeństwa Biskup Atanazy zwrócił się ze słowami do duchowieństwa oraz wiernych radomskiej parafii. Władyka niejednokrotnie podkreślił, że człowiek żyjąc na ziemi powinien podążać za Chrystusem do zbawienia. Jego Ekscelencja mówiąc o czasach soteriologicznych przypomniał, że każdy żyjący na ziemi jest na niej gościem. „Śmierć dotknie wszystkich i przed obliczem Boga przyjdzie się odpowiedzieć za swoje uczynki dobre, jak i te złe” – oznajmił Władyka. Kontynuując, Ekscelencja przypomniał duchowieństwu jak ważna jest posługa i misja w świecie, którą prowadzą. Przyrównał stan kapłański do postaci świętego Mikołaja nawołując do nieustannej pomocy bliźnim, modlitwy, miłości oraz podążania do świętości.

   Biskup Atanazy pozdrowił modlitewnie wszystkich przybyłych oraz podziękował parafianom i proboszczowi radomskiej parafii ks. Pawłowi Sidorukowi za przygotowanie święta.

   Następnie rozpoczęła się druga część Konferencji Duchowieństwa o charakterze sprawozdawczym. Po modlitwie troparionu „Chrystos Woskresie iz miertwych…” Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy raz jeszcze przywitał wszystkich duchownych i wyraził słowa wdzięczności za trud jaki podejmują kapłani w życiu parafialnym i diecezjalnym. Władyka podkreślił jak ważna jest wspólnie służona Liturgia Święta, a przy tym jedność eucharystyczna,  po mimo dużej ilości kilometrów jaka dzieli kapłanów z całej diecezji, udało się wszystkim dojechać do Radomia aby wspólnie przed jednym ołtarzem sprawować Boską Liturgię.

   Kolejnym punktem spotkania były sprawozdania przygotowane przez prelegentów: ks. Aleksego Kucy – sprawozdanie roczne za 2019 z zakresu inicjatyw w diecezji, ks. Mirosława Drabiuka – sprawozdanie roczne za 2019 rok w zakresie nauczania religii, ks. Marcina Bielawskiego – sprawozdanie roczne za 2019 w zakresie działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej oraz ks. Adama Weremijewicza – sprawozdanie z Funduszu Kościelnego i kontroli finansowej.

   Po przedstawieniu sprawozdań nastąpiła dyskusja, po której Jego Ekscelencja podziękował za Konferencję. Spotkanie zakończyło się modlitwą 9 pieśni kanonu paschalnego.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst: ks. Marcin Bielawski

foto: Michał Kuryło

Ostatnio zmieniany sobota, 23 maj 2020 13:09