Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Łódź - Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

Michał Kuryło kwiecień 14, 2020

„Na sześć dni przed Paschą, głos Twój, Panie, został usłyszany w głębinach otchłani, gdy Łazarza po czterech dniach wywołałeś z grobu … Gdy wchodziłeś, Panie, do świętego miasta, siedząc na źrebięciu oślicy, gotowałeś się pójść na mękę, aby wypełnić Prawo i Proroków. Dzieci zaś hebrajskie głosząc zwycięstwo zmartwychwstania, spotykały Ciebie z gałązkami i palmami, mówiąc: Błogosławiony jesteś, Zbawco, zmiłuj się nad nami!”

    Święto Wjazdu Jezusa do Jerozolimy jest jednym z dwunastu wielkich świąt w kalendarzu liturgicznym Cerkwi. Święto to należy do grona świąt ruchomych, obchodzone jest na tydzień przed świętem Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

    Wspominany tego dnia jest fakt triumfalnego wjazdu Chrystusa do miasta, gdzie w bramach witały Go tłumy. Jezus Chrystus witany dziś jak Król za kilka dni będzie ukrzyżowany na krzyżu. To właśnie o tym paradoksie ludu, mówił w swoim słowie do wiernych podczas Liturgii Świętej biskup Atanazy.  „Dziś słyszymy okrzyki Hosanna, Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Król Izraela, a za kilka dni Ci sami ludzie będą krzyczeć ukrzyżuj Go, ukrzyżuj! Chrystus wchodząc do Jerozolimy, ofiarował dla ludzi miłość, lecz naród izraelski nie był na nią gotowy. Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy my nie jesteśmy podobni do tamtych ludzi, sprzed dwóch tysięcy lat. Ludzi,  którzy witali Chrystusa z palemkami w rękach, jak my dziś. Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie miłości Chrystusa? Dziś witamy Chrystusa w swoim sercu poprzez Eucharystię a za chwilę krzyżujemy Go swoimi grzechami”

    W wigilię święta  jak i w sam dzień Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy nabożeństwom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański w asyście miejscowego duchowieństwa.

    Zarówno w sobotę podczas nabożeństwa całonocnego czuwania jak i na  koniec niedzielnej Liturgii Świętej biskup Atanazy poświęcił palemki dla wiernych.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

 

tekst: Michał Kuryło