Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto Zwiastowania Przenajświętrzej Bogurodzicy

Michał Kuryło kwiecień 08, 2020

„Dzisiaj zbawienia naszego początek i odwiecznej objawienie tajemnicy, Syn Boży staje się Synem Dziewicy i Gabriel łaskę zwiastuje. Przeto i my wraz z nim Bogurodzicy zaśpiewajmy: Raduj się, Łaski Pełna, Pan z Tobą!” – Troparion święta

    Święto Zwiastowania Przenajświętrzej Bogurodzicy jest jednym z dwunastu wielkich świąt w kalendarzu cerkiewnym. Należy do świąt nieruchomych i jest obchodzone 7 kwietnia.

    Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański przewodniczył nabożeństwom zarówno w wigilię święta, podczas całonocnego czuwania jak i w sam dzień święta Zwiastowania Przenajświętrzej Bogurodzicy podczas Boskiej Liturgii w łódzkiej katedrze pw. św. Aleksandra Newskiego.  Wraz z ordynariuszem diecezji biskupem Atanazym, podczas służb obecny był cały łódzki kler.

    W swoim słowie skierowanym do wiernych biskup Atanazy nakreślił krótką historię święta. Zaznaczył, iż Maria poprzez porodzenie Syna Bożego odnowiła przymierze Boga z człowiekiem. Zwiastowanie, przez Archanioła Gabriela, tego że porodzi Ona syna, było początkiem tego przymierza. Władyka zwrócił również uwagę na „czystość” Matki Bożej, która przez całe swoje życie stała się godną aby przynieść nam Syna Bożego – Zbawienie całego świata.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst i foto: Michał Kuryło

Ostatnio zmieniany środa, 08 kwiecień 2020 14:45