Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Chirotonia biskupa Atanazego

Na mocy decyzji Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z 24 sierpnia 2017 r. episkopat naszej Cerkwi powiększył się o biskupa łódzkiego i poznańskiego, którym mianowano ks. Atanazego (Nosa), dotychczasowego archimandrytę Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej.

23 września, w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie odbył się czyn nominacji (nareczenija) na biskupa ks. archimandryty Atanazego. Następnie sprawowane było nabożeństwo całonocnego czuwania. Wieczornym uroczystościom przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa w asyście - gości z zagranicy: metropolity Astany i Kazachstanu Aleksandera i arcybiskupa werejskiego Eugeniusza oraz władyków naszej Cerkwi - arcybiskupów: Abla, Jakuba i Jerzego oraz biskupów: Paisjusza i Grzegorza. W ceremonii uczestniczyło także kilkudziesięciu kapłanów i diakonów oraz setki wiernych.

Następnego dnia, w niedzielę 24 września uroczystości rozpoczęły się od obrzędu wiary. Następnie odprawiona została św. Liturgia, w czasie której, dokonano chirotonii nowego biskupa. Nabożeństwu przewodniczył metropolita Sawa w asyście przybyłych biskupów, kapłanów i diakonów.

za: www.cerkiew.pl Więcej zdjęć z chirotonii można obejrzeć tutaj: fot. M. Łuksza
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 02 lipiec 2018 20:50