Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Trzecia niedziela Wielkiego Postu – niedziela Krzyża

Michał Kuryło marzec 23, 2020

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” Mk. 8,34

    W przededniu święta - w sobotę 21 marca, w katedralnej cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi odbyło się nabożeństwo wieczorne, na którym po „Wielkiej Doksologii” z ołtarza uroczyście wyniesiono na środek świątyni przyozdobiony kwiatami Święty Krzyż, który będzie się tam znajdował przez cały kolejny tydzień Wielkiego Postu, aby każdy z wiernych mógł złożyć przed Nim pokłon oraz sławić Święte Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa.

     „Krzyżowi Twojemu kłaniamy się, Władco, i Święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy” - troprion III Niedzieli Wielkiego Postu- Niedzieli Świętego Krzyża. Mija połowa okresu Wielkiego Postu, Matka Cerkiew właśnie w tym momencie zachęca nas do adoracji Świętego Krzyża, bowiem Krzyż wskazuje nam cel postnej wędrówki jakim jest Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz dodaje sił w dalszej wędrówce ku wspomnianemu celowi.

    Sobotniemu nabożeństwu całonocnego czuwania oraz niedzielnej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański w asyście miejscowego duchowieństwa.

    Bezpośrednio po Liturgii Świętej na środku cerkwi biskup Atanazy odczytał drugi fragment Ewangelii Pasyjnej.

    W swoim słowie do wiernych ekscelencja zwrócił uwagę na leżący na środku cerkwi krzyż, „krzyż na którym był ukrzyżowany nasz Bóg - syn Boży. Krzyż bez którego nie mogłoby być Zbawienia. Krzyż który, nie powinien być ciężarem a wzmocnieniem naszego życia w Chrystusie, bowiem krzyżem powinniśmy zwalczać wszelkie przeciwności, oddalające nas do Zbawiciela.”

WIĘCEJ ZDJĘĆ DOSTĘPNYCH W GALERII. 

tekst: Michał Kuryło

foto: Anton Yakubenko, Michał Kuryło