Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Niedziela przebaczenia win - List Wielkopostny

Michał Kuryło marzec 01, 2020

W ostatnią niedzielę przygotowawczą przed Wielkim Postem, w niedzielę przebaczenia win Liturgię Świętą w łódzkiej katedrze pw. św. Aleksandra Newskiego sprawował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański w asyście miejscowego duchowieństwa.

Podczas Boskiej Liturgii, po czytaniu Ewangelii Świętej przeczytany został List wielkopostny Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego, skierowany do kapłanów oraz wiernych naszej diecezji, którego treść zamieszczamy poniżej.

 Bezpośrednio po Świętej Liturgii miało miejsce nabożeństwo wieczerni wraz z obrzędem przebaczenia win. Wieczernia ta otwiera Wielki Post, a w jej trakcie duchowni oraz wierni proszą o wybaczenie wszystkich przewinień.

 

LIST WIELKOPOSTNY

JEGO Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Atanazego,

Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego

2020 rok

 

Umiłowani w Chrystusie Przewielebni kapłani, drodzy Bracia i Siostry!

 

Cerkiew prawosławna poucza nas każdego dnia przykładem Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz przy pomocy wychowawczego wpływu ascezy świętych, kierując do Królestwa Niebieskiego. Wielokrotnie napomina nam o pojęciu ziemskiej wędrówki tu, na ziemi, co uzmysławia celowość wszelkich działań prowadzących nas ku zbawieniu dusz w Bogu. Każdego dnia i w każdym momencie rozpoczynamy nowe pielgrzymowanie – udając się do pracy, obowiązków, rozpoczynając określone działania, naukę – to wszystko składa się na naszą ziemską pielgrzymkę do Boga.

Cały liturgiczny kalendarz Cerkwi jest swoistą drogą od Paschy do Paschy, duchowym przeżywaniem większych i mniejszych świąt cerkiewnych. Oto przed nami zbawienny okres Świętego Wielkiego Postu. Poprzez Niedziele przygotowawcze zdążyliśmy już odczuć niezwykły charakter oraz duch paschalnego postu, jak mówią o nim współcześni, zostaliśmy bowiem pouczeni oraz uzbrojeni siłą oczekiwania. Mimo zakusów złego, który rokrocznie wzbudza w nas strach przed wyjątkowym czasem wiosny duchowej – Wielkiego Postu, nie obawiamy się a z radością wkraczamy w objęcia tego wyjątkowego okresu w życiu całej Cerkwi, jak i w naszym osobistym pielgrzymowaniu.

Święta Czterdziesiątnica rozpoczyna kolejną ważną drogę, pielgrzymowanie naszych dusz ze szczególną dbałością o rozwój w ascezie, bowiem nabożeństwa wielkopostne przesycone będą wyjątkowymi modlitwami oraz możliwością wysiłku cielesnego. Wyjątkowe nabożeństwa Pierwszego Tygodnia Wielkiego Postu, sam jego przebieg aż do Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej – Strastnoj Siedmicy – to droga prowadząca nas ku wyjątkowemu przeżywaniu najważniejszego wydarzenia, bez którego nasza wiara nie miałaby sensu.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to centrum duchowości naszego życia na ziemi oraz otwarte drzwi Grobu Pańskiego, które poprzez Krzyż wprowadzają nas do  osobistej bliskości z Chrystusem w Jego Królestwie. Jest to także przejście od szarości dnia codziennego ku wyjątkowości Tygodnia Paschalnego.

Wszelkie duchowe wysiłki podjęte w okresie zbawiennego Wielkiego Postu przyniosą owoce nie tylko w przyszłym życiu ale już tu, na ziemi, podczas pielgrzymki życia ku życiu wiecznemu. Każdy, nawet najmniejszy dobry uczynek, dobre słowo, pomoc bliźniemu, wszelki przejaw miłości w jej cerkiewnym rozumieniu – wszystko to umożliwi prawidłowy, pozytywny rozwój duchowy. Wielki Post to nauka kolejnych cnót duchowych i opanowanie nabytych żądz, odepchnięcie złych przyzwyczajeń i nawyków. Otwiera on przed nami możliwość wypracowania nowych przyzwyczajeń: codziennej gorącej modlitwy zarówno domowej jak i wspólnotowej w świątyni, wyzbycie się grzechu przy pomocy częstszej spowiedzi i Eucharystii oraz rozwinie w nas świadomość potrzeby pokory w każdym momencie naszego życia.

 

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Przed nami królewska droga, którą pokonali nasi przodkowie i pokolenia wiernych w całej historii nowożytnej Cerkwi. Nie wstydźmy się także i my przystąpić z bojaźnią i pokorą do zarówno tradycyjnych obrzędów naszej Cerkwi, jak i jej wymogów dotyczących postnych zaleceń. Pamiętajmy, że za wszelkie nasze dobre działania otrzymamy wszystko to, o co w pokorze i ascezie będziemy prosić Boga z wiarą i osobistym poświęceniem. To szczególne dni wyniesienia naszej duszy ponad ciało, któremu folgujemy z przyzwyczajenia każdego dnia. Oto kolejna możliwość wstąpienia na drogę, po której stąpali starotestamentowi patriarchowie, prorocy, nasz Zbawiciel oraz Jego uczniowie i ich spadkobiercy – aż do naszych czasów wszyscy wierni prawosławni. Jest to droga samonaprawy, dokonywanej nie egoistycznie, lecz w miłości do Boga i bliźnich.

Nasza Diecezja przeżywa szczególny moment wyjątkowych możliwości okazania ciepła i umiłowania wszystkim, którzy z różnych powodów powiększają liczebność każdej parafii. Niech duchowe pragnienie ubogacania naszych braci i sióstr będzie nie tylko domeną obowiązków pasterskich kapłanów, lecz przede wszystkim osobistym wewnętrznym dążeniem każdego z nas. Pomagajmy wszystkim poczuć się w naszej parafialnej wspólnocie tak, jakby nigdy nie opuścili swych ojczystych małych cerkwi a jedynie zmienili miejsce zamieszkania. Jest to wyzwanie możliwe do realizacji szczególnie podczas duchowej wiosny jako przejawu miłości Jezusa Chrystusa do każdego z nas. Niech przykład Zmartwychwstałego będzie dla nas wszelkim ukierunkowaniem w codziennych wyzwaniach. Pamiętajmy, miłość jest cnotą wymagającą pokory, ona  jest cierpliwa, [...] wszystko znosi [...] nigdy nie ustaje (1 Kor 13, 4-8), bo miłość to Bóg.

Niech wielkopostne wysiłki okażą się pokorną ofiarą składaną na ołtarzu codzienności naszemu Dobremu Pasterzowi i Nauczycielowi Jezusowi Chrystusowi za pośrednictwem Jego przykazania mówiącego o miłości do bliźniego.

 

Błogosławiąc wszelkie wysiłki duchowe na nadchodzący postny czas proszę o wybaczenie wszelkich przewinień z mojej strony, bądź popełnionych przez pasterzy w naszej łódzko-poznańskiej Diecezji: Prostitie mnie, gresznomu! Boh wsiech pust' Prostit i błagosłowit!

 

 

 

Z arcypasterskim błogosławieństwem,

 + Atanazy

Prawosławny Biskup

Łódzki i Poznański

 

Zdjęcia dostępne w galerii.