Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

ks. Paweł Sidoruk luty 14, 2020

W dniach 26 stycznia – 6 luty 2020 roku Jego Ekscelencja biskup Atanazy wraz z grupą pielgrzymów polsko-słowackich uczestniczył w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Organizatorami byli ks. Marek Wawreniuk z Białegostoku oraz ks. Michał Rościć ze Słowacji.

    Podczas pielgrzymki odwiedziliśmy święte miejsca takie jak: Bazylika Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie mieliśmy możliwość pokłonić się do Grobu Pańskiego, Kamienia namaszczenia oraz Golgoty - miejsce ukrzyżowania Chrystusa, przy której była sprawowana Święta Liturgia. Kolejne miejsca jakie zobaczyliśmy to: Sobór św. Trójcy w Jerozolimie, miasto Hebron gdzie rośnie Dąb Mamre, Monaster św. Teodozjusza Wielkiego oraz Ławrę św. Sawy Uświęconego na Pustyni Judzkiej. Byliśmy również w mieście Bejt Sahur na Polu Pasterzy gdzie spoczywają pierwsi świadkowie narodzin Chrystusa. Kolejnym ważnym punktem w naszej pielgrzymce było  miejsce zamieszkania św. Joachima i Anny i narodzin  Najświętszej Marii Panny.

    W dalszej kolejności widzieliśmy takie miejsca jak: Betezda – Owcza Sadzawka,  Droga Krzyżowa, Syjon – miejsce Tajnej Wieczerzy, Kościół katolicki w miejscu Zaśnięcia NMP, grób św. Łazarza w Betanii, Góra kuszenia w Jerycho, Galilea: Góra Tabor, Kana Galilejska, Góra Błogosławieństw,  Tabgha (miejsce rozmnożenia chleba i ryb), Kapernaum, Góra Eleońska, Getsemański Ogród, Grób NMP, oraz Górny Rosyjski Żeński Monaster w Ein Karem, gdzie uczestniczyliśmy w nabożeństwie wieczornym.

    Kolejnymi ważnym punktem w naszej pielgrzymce był wyjazd do Jordanii, w której byliśmy trzy dni. Dużym przeżyciem dla pielgrzymów był obrzęd Wielkiego Poświęcenia Wody oraz zanurzenie się rzece Jordan. W Jordanii odwiedziliśmy również Górę Nebo z przepięknym tarasem widokowym, oraz miasto Petra, gdzie znajdują się ruiny bizantyjskich świątyń oraz grób proroka Aarona i bizantyjski monaster św. Jana Chrzciciela.

    Program pielgrzymki był bardzo bogaty, a przeżycia jakich doświadczyliśmy na wszystkich świętych miejscach pozostaną w nas do końca życia.

tekst i foto: ks. Paweł Sidoruk

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.