Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Łódź - Święto Chrztu Pańskiego

Michał Kuryło styczeń 19, 2020

„Dzisiaj Chrystus przyszedł nad Jordan, aby zostać ochrzczonym, dzisiaj Jan dotyka głowy Władcy. Moce niebieskie przeraziły się, przesławną widząc tajemnicę, morze ujrzało i uciekło, Jordan zobaczył i cofnął wody swoje. My zaś, oświeceni, wołamy: Chwała objawionemu Bogu i na ziemi poznanemu, który oświecił świat!”

  Chrztu Pańskiego jest jednym z dwunastu wielkich świąt w liturgicznym kalendarzu Cerkwi prawosławnej - przypada 19 stycznia. Wspominamy w tym dniu przyjęcie  przez Jezusa Chrystusa chrztu w rzece Jordan.

   W piątek 17 stycznia w katedrze pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi czytane były królewskie godziny kanoniczne, które sprawował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański.

   W przededniu święta, w sobotę rano miała miejsce Liturgia Święta a bezpośrednio po niej wielkie poświęcenie wody.

   Tego samego dnia, wieczorem w wigilię święta Objawienia Pańskiego sprawowane było nabożeństwo całonocnego czuwania składające się z wielkiego powieczerza oraz jutrzni. Nabożeństwo to miało niezwykle wyjątkowy charakter, bowiem 18 stycznia 2020 roku rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dzień wigilii święta Chrztu Pańskiego zbiegł się z dniem modlitwy ekumenicznej w łódzkiej cerkwi, dlatego wszyscy przybyli goście uczestniczyli wyjątkowo nie w tradycyjnie w tym dniu sprawowanej wielkiej wieczerni a w nabożeństwie świątecznego całonocnego czuwania.

   W sam dzień święta w niedzielę Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Atanazy w asyście miejscowego duchowieństwa. Władyka w swoim słowie zwrócił się do wiernych ze słowami: „dziś my wszyscy jesteśmy nad rzeką Jordan. Wszyscy jesteśmy świadkami Chrztu Pańskiego. Wszyscy jesteśmy świadkami Chrztu Chrystusa, który w rzece Jordan chrzci się od Jana jako człowiek i jako Bóg. Jesteśmy świadkami Chrztu, w którym objawia się nam Trójca Święta. W Ewangelii słyszymy, jak Duch Święty w postaci gołębicy zstępuje na ochrzczonego Chrystusa, a głos z niebios mówi „to jest syn mój  umiłowany, w nim mam upodobanie”.

   Bezpośrednio po Boskiej Liturgii miała miejsce procesja wokół cerkwi, w trakcie której dokonano wielkiego poświęcenia wody. Na końcu uroczystości Jego Ekscelencja Biskup Atanazy pokropił święconą wodą cerkiew oraz bardzo licznie przybyłych na święto wiernych.

Więcej zdjęć dostępnych jest w galerii.

tekst: Michał Kuryło

foto: ks. Paweł Kłys, Michał Kuryło