Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto Narodzenia Chrystusa w łódzkiej katedrze

Michał Kuryło styczeń 09, 2020

„Niebo i ziemia dzisiaj stały się jednością, narodził się bowiem Chrystus. Dzisiaj na ziemię przyszedł Bóg, a człowiek wstąpił na niebiosa. Dzisiaj niewidzialny z natury poprzez człowieczeństwo Chrystusa widziany jest w ciele. Przeto my, sławiąc Jego, wołamy: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój”. Przyjście bowiem Twoje, Zbawco nasz, dało pełno darów, chwała Tobie. „

   Uroczystości święta Narodzenia Chrystusa w łódzkiej katedrze rozpoczęły się od sprawowanej 6 stycznia porannej Liturgii Świętej św. Bazylego Wielkiego, która rozpoczęła się z wieczerni.  Boską Liturgię poprzedziły „Królewskie godziny”, podczas których przytaczane są fragmenty Starego jak i Nowego Testamentu, w których jest mowa o przyjściu na ziemię Zbawiciela.

   Popołudniem, o godz. 16:00 w łódzkiej katedrze miało miejsce nabożeństwo całonocnego czuwania, składające się z wielkiego powieczerza oraz jutrzni.

  W sam dzień święta o godzinie 9:30 sprawowana była główna świąteczna Liturgia Święta podczas której został odczytany List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

   Tuż po zakończonym nabożeństwie biskup Atanazy zwrócił się do zebranych ze słowami pozdrowień, rozwijając przy tym sens przeżywanego przez nas święta. Ekscelencja zwrócił uwagę na konieczność przeżywania tych świąt w rodzinnym gronie, na wzór Świętej Rodziny. „Powinniśmy nieść wielką radość narodzin naszego Pana, tak jak i aniołowie głosili chwałę, powinniśmy zadziwiać się temu cudowi i jak pasterze dziwili się Narodzonemu, powinniśmy nieść Mu nasze dary jak trzej Magowie je nieśli.”

   Wszystkim nabożeństwom podczas święta Narodzenia Chrystusa przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Atanazy w asyście katedralnego kleru. Niesamowicie budującym jest fakt przepełnionej wiernymi cerkwi podczas świątecznych nabożeństw.

   Wartym podkreślenia jest pierwsza parafialna kolacja wigilijna, jaka miała miejsce w poniedziałkowy wieczór tuż po nabożeństwie całonocnego czuwania. Inicjatywa wspólnej wigilijnej wieczerzy spotkała się z ogromnym entuzjazmem i zapewne wpisze się na stałe w kalendarz parafialnych spotkań. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób. Wspólna kolacja łódzkiego kleru, na czele z Jego Ekscelencją Biskupem Atanazym wraz z wiernymi łódzkiej parafii, którzy w większości przybyli do Łodzi zza granicy i mieszkają tu od niedawna wzbudziła we wszystkich ogromną ilość ciepłych wspomnień o spędzaniu świąt w rodzinnym, domowym gronie. Podczas wspólnej wieczerzy, oprócz tradycyjnych przygotowanych wspólnymi siłami dań, magii wieczoru dodały wspólnie śpiewane przez wszystkich kolędy.

   Pierwszego dnia świąt wieczorem odsłużona została uroczysta Wielka Wieczernia. Tego samego dnia po nabożeństwie, miało miejsce spotkanie młodzieży. Rozpoczęło się ono od wspólnego kolędowania wraz z biskupem Atanazym i miejscowym klerem.

   Drugiego dnia świąt – dzień poświęcony Matce narodzonego Chrystusa - w łódzkiej katedrze nabożeństwu Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański.

tekst: Michał Kuryło

foto: ks. Paweł Mnich Kłys, Michał Kuryło, Vova Yukhimiuk

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

Ostatnio zmieniany czwartek, 09 styczeń 2020 12:01