Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Rekolekcje duchowieństwa w Radomiu

ks. Marcin Bielawski grudzień 20, 2019

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w dniach 18 – 19 grudnia 2019 roku, w cerkwi p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Radomiu odbyły się rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Łódzkiego i Krakowskiego.

   Nabożeństwom całonocnego czuwania oraz Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Atanazy.

   Przed Świętą Liturgią sprawowaną w dniu święta patrona parafii św. Mikołaja w Radomiu, spowiednik ks. mitrat Mirosław Drabiuk odczytał modlitwy przed Sakramentem Spowiedzi. Następnie wygłosił pouczenie o istocie metanoi. Dziekan krakowski przyrównał duchową przemianę do fragmentu Psalmu 50: „Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję”. Ks. Mirosław zwrócił uwagę jak ważne jest duchowe oczyszczenie szczególnie dla niosących posługę duszpasterską, aby owoce posługi kapłańskiej były zawsze miłe Bogu i czyste niczym śnieg. Po modlitwie i słowie odbył się Sakrament Spowiedzi.

   Podczas Świętej Liturgii ze słowami homilii do kapłanów oraz wiernych radomskiej parafii zwrócił się Jego Ekscelencja Biskup Atanazy. Władyka przytoczył historię życia świętego Mikołaja i zaznaczył jak ważne jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi podkreślając fakt, iż w każdym z nas jest cząstka Boga.

   Na zakończenie Boskiej Liturgii, Biskup Atanazy zwrócił się do uczestników rekolekcji ze słowem pouczenia oraz pozdrowienia. Władyka zaznaczył, że pomimo dużych odległości pomiędzy parafiami w diecezji łódzko-poznańskiej, każdy z kapłanów stanowi jedność o czym świadczyła wspólnie odprawiona Boska Liturgia.

   Jego Ekscelencja Biskup Atanazy życzył duchowieństwu oraz radomskim parafianom, błogosławionego Święta Narodzenia Pana Jezusa Chrystusa.

    Po pamiątkowym zdjęciu cała społeczność udała się na wspólną agapę.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst: ks. Marcin Bielawski

foto: Michał Kuryło