Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Rekolekcje młodzieży na św. Górze Grabarce

BMP Łódź grudzień 20, 2019

 W dniach 13-15 grudnia 2019 roku na Świętej Górze Grabarce  odbyły się rekolekcje młodzieży z diecezji łódzko-poznańskiej.

    Duchowym opiekunem grupy był ojciec Adam Weremiejewicz. Pobyt w tak ważnym i czczonym przez prawosławnych miejscu wywarł na nas wielkie wrażenie.

   Zainteresowała nas bardzo historia Świętej Góry. Na początku XVIII wieku ta tych terenach panowała epidemia morowego powietrza. Tysiące osób umierało. Pewnemu człowiekowi Bóg objawił w cudownym widzeniu, że ocalić można życie przynosząc krzyże na Górę Grabarkę. Wszyscy, którzy zawierzyli temu widzeniu, przeżyli tę straszną epidemię. Od tej pory pielgrzymowanie z krzyżami na Świętą Górę jest dla prawosławnych żywą tradycją i świadectwem wiary.

   Kilkudniowy pobyt w monasterze na Świętej Górze wywarł na nas ogromne wrażenie. Siostry przyjęły nas bardzo ciepło i życzliwie. Mięliśmy okazję uczestniczyć w monasterskich nabożeństwach, spożywać posiłki wraz siostrami, a także popracować na rzecz klasztoru i na Chwałę Bożą. Największe wrażenie wywarła na nas szczególna atmosfera tego miejsca, napełniająca nasze serca ciepłem i radością.

   Podczas wieczornego nabożeństwa przystąpiliśmy do sakramentu spowiedzi, mogliśmy otworzyć swe serca i oczyścić duszę. Wieczorne modlitwy i modlitwy przed Świętą Eucharystią czytaliśmy wspólnie z ojcem Adamem. Sobotni wieczór był również okazją do rozmów z ojcem Adamem. Rozmawialiśmy z nim na wszystkie nurtujące nas tematy i otrzymaliśmy wiele cennych rad i wskazówek.

   Niedzielne nabożeństwo było bardzo uroczyste, gdyż przewodniczył mu nasz Władyka – biskup łódzki i poznański Atanazy. Modlitwa na tym miejscu, spowiedź i Eucharystia, śpiew sióstr wywarły na nas niesamowite wrażenie. 

    Na Świętej Górze Grabarce przeżyliśmy niezapomniane chwile. Wszyscy otrzymaliśmy ogromną duchową korzyść, poznaliśmy się bliżej i poczuliśmy się jedną wielką rodziną.

   Jesteśmy bardzo wdzięczni organizatorom, księżom, Matuszce Ihumenii, za możliwość przeprowadzenia rekolekcji na Świętej Górze Grabarce. Dziękujemy siostrom za gościnność i ciepłe przyjęcie. Chcielibyśmy bardzo, aby czystość i szczerość, panująca w świętych miejscach, została jak najdłużej w naszych sercach i pamięci.

tekst i foto: BMP Łódź

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

Ostatnio zmieniany piątek, 20 grudzień 2019 14:36