Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Zebranie diecezjalnego zarządu BMP

Grzegorz Sobociński grudzień 12, 2019

8 grudnia 2019 roku w Krakowie odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą: „Caru Niebiesnyj”. Głównym celem zebrania było rozdzielenie poszczególnych funkcji, które przedstawiają się następująco:

  • Wiceprzewodnicząca, członek ds. medialnych: Elizabet Polańska,
  • skarbnik: Hanna Drozd,
  • sekretarz: Grzegorz Sobociński,
  • rekolekcje: Vova Yukhumuk,
  • członek ds. kontaktu z parafiami: Dasza Antosiuk.

Dodatkowo został ustalony plan inicjatyw na rok 2019/2020.

    Licząc na zaangażowanie każdego bratcwowicza oraz pokładając nadzieję w Bożą pomoc, zarząd wierzy, że wszystkie zrealizowane inicjatywy przybliżą młodego człowieka nie tylko do cerkwi, ale też do Boga. Każde wydarzenie będzie miało cel integracji, a także poznanie Najwyższego poprzez uczestnictwo w życiu cerkwi. Tak jak pisał św. Tichon Zadoński: „Szukaj wszędzie Tego, Który jest wszędzie, wszystko pozostawiając szukaj Jego Jednego, a na pewno znajdziesz”.

    Posiedzenie zebrania zakończyła wspólna modlitwa: Dostojno jest’. Po pamiątkowym zdjęciu w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny każdy udał się do swoich rodzinnych miejscowości.

tekst i foto: Grzegorz Sobociński