Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Książka "130 lat sosnowieckiej cerkwi"

ks. Mikołaj Dziewiatowski grudzień 03, 2019

Staraniem Parafii Prawosławnej w Sosnowcu została wydana książka pt. "130 lat sosnowieckiej cerkwi". 

Staraniem Parafii Prawosławnej w Sosnowcu została wydana książka pt. "130 lat sosnowieckiej cerkwi".  Jest to książka składającą się z dwóch części, pierwsza prezentuje eklezjologię i historię Cerkwi prawosławnej z uwzględnieniem czynników kształtujących obecny obraz wspólnot parafialnych Cerkwi prawosławnej w Polsce. Część drugą stanowi monografia parafii prawosławnej w Sosnowcu. Cześć ta powstała na bazie kwerendy archiwalnej Archiwum Akt Nowych, Archiwum Prawosławnej Metropolii Warszawskiej, Archiwum Państwowego w Warszawie oraz innych źródeł historycznych, a także naocznych świadków wydarzeń.

Jest to bardzo wartościowa publikacja, prezentująca losy konkretnej wspólnoty parafialnej na tle dziejów państwa i Cerkwi. Autorem jest proboszcz parafii prawosławnej w Sosnowcu - ks. Mikołaj Dziewiatowski.

Ostatnio zmieniany wtorek, 03 grudzień 2019 19:53