Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy

protodiakon Wiaczesław Perek październik 24, 2019

20 października 2019 roku, w XVIII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy miały miejsce uroczystości ku czci Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy w żeńskim Monasterze w Zwierkach.

     Główną Liturgię Świętą celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego.

    Dzień wcześniej wieczorem, w głównej świątyni monasteru ku czci św. Męcz. Gabriela sprawowane było nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Biskup Atanazy w asyście Biskupa Supraskiego Andrzeja. Uroczystości ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy wysławianej w Jej Krasnostockiej Ikonie upiększył swym śpiewem chór Chorecea z Bukowiny na Ukrainie.

    Biskup Atanazy w okolicznościowej homilii powiedział m.in. że w dzisiejszym świecie Matkę Bożą często traktuje się jedynie jako świętą kobietę, dzięki której możliwe było narodzenie się w ciele Chrystusa. Jak podkreślił Biskup, prawosławni traktują Przenajświętsza Bogurodzicę szczególnie, często jako własną mamę. Nie ma dnia ani nabożeństwa, jak dalej mówił Hierarcha, kiedy nie wysławiane byłoby imię Bogurodzicy jako największej Orędowniczki przed Bożym Tronem. Na zakończenie Władyka Atanazy zaapelował, abyśmy się nigdy nie ustawali w modlitwie do Bogurodzicy.

Więcej zdjęć dostępnych jest w galerii.

tekst: protodiakon Wiaczesław Perek za: http://orthodox.bialystok.pl

zdjęcia: Michał Kuryło