Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


XVI niedziela po Pięćdziesiątnicy

Michał Kuryło październik 07, 2019

W XVI niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy głównej Liturgii Świętej w katedrze pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Łódzki i Poznański Atanazy. Podczas nabożeństwa obecny był cały łódzki kler na czele z proboszczem ks. mitratem Eugeniuszem Fiedorczukiem a także z ks. mitratem Wasilim Zhytnyk z Kosziw (Ukraina).

     Po odczytaniu fragmentu Ewangelii Świętej, w której słyszymy o nauczaniu Chrystusa na łodzi Szymona Piotra na jeziorze Genezaret, a także o cudzie złowienia mnóstwa ryb, ze słowem do wiernych zwrócił się biskup Atanazy. Władyka podkreślał postawę uczniów Chrystusowych, którzy jak słyszymy w Ewangelii  „przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim”.

    Podczas Liturgii Świętej Biskup Atanazy udzielił święceń diakońskich dla Aleksandra Zhytnika. Ks. diakon Aleksander urodził się we wsi Kosziw w Kijowskim obwodzie na Ukrainie. W 2013 roku rozpoczął naukę w Kijowskim Seminarium Duchownym, jakie ukończył w 2017 roku po obronie pracy licencjackiej na temat „Ścieżka życia i prace naukowe profesora Akademii Duchownej w Kijowie V.N. Malinina”. W tym samym roku otrzymał też święcenia lektorskie z rąk Metropolity Onufrego. W związek małżeński wstąpił w 2019 roku. W roku 2017 przeprowadził się do Poznania i tam aktywnie uczestniczył w życiu parafii prawosławnej. Ks. diakon Aleksander Zhytnik swą posługę będzie kontynuował w poznańskiej parafii prawosławnej.

     W końcu Liturgii Świętej ze słowami pozdrowień dla nowego diakona zwrócił się biskup Atanazy. Władyka życzył dla młodego kapłana ogromu siły i zachowywania w sobie daru jaki dziś otrzymał. Pozdrowienia trafiły również dla ks. Wasilia – ojca ks. diakona Aleksandra.

     Tuż bo Liturgii Świętej w salach parafialnych na ul. Piramowicza 12 miało miejsce spotkanie parafian z ks. Adamem Weremiejewiczem. Mamy głęboką nadzieję, że niedzielne spotkania rodziców dzieci, które w tym czasie uczestniczą w zajęciach religii, a także innych parafian wejdą w nawyk i staną się dobrą tradycją łódzkiej parafii. Spotkania te są dobrą okazją do pogłębienia swojej wiedzy na tematy religijne a także idealnym sposobem do zacieśnienia relacji pomiędzy wszystkimi parafianami.

tekst i zdjęcia: Michał Kuryło

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.