Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Śpiew archaiczny w cerkwi w Toruniu

Łukasz Hajduczenia październik 03, 2019

1 października 2019 roku  w cerkwi w Toruniu odbył się  koncert Lidii Gawriuszyny i Siergieja Macniewa. W ich wykonaniu usłyszeliśmy śpiew archaiczny.

     Ojciec Sergij- prawosławny duchowny staroobrzędowy zajmuje się badaniem historii i eklezjologii staroobrzędowców, śpiewu liturgicznego i poezji duchownej. W ciągu 20 lat działalności odwiedził ponad 200 różnych staro obrzędowych społeczności w wielu krajach.. Jest on twórcą unikatowej fonoteki śpiewów liturgicznych i poezji duchownej .

      Lidia Gawriuszina jest współpracownikiem naukowym Instytutu Słowiańskiego, specjalistką od Staroserbskiej literatury (agiografia) oraz tradycji i kultury staroobrzędowców (Autor tekstu: Nadzieja Hajduczenia)

    Śpiew staroobrzędowców jest zjawiskiem bezcennym w przestrzeni muzyki cerkiewnej. Fenomen ten polega na niesieniu nieprzerwanej tradycji sięgającej najstarszych form śpiewu słowiańskiego prawosławia. Staroobrzędowcy, to jedyna społeczność, która muzyczne formy liturgii pozostawiła niezmiennymi aż do dzisiaj, co pozwala odkryć najbardziej autentyczne cechy prawosławnej modlitwy w dźwiękach. Śpiew unisono, oparty na skalach, nie znający systemu dur - moll, wykorzystujący słowo jako element formotwórczy. Specyfika tej wspaniałej sztuki, jest kwintesencją artystycznego języka liturgii, który subtelnie wprowadza człowieka w stan określony wschodniochrześcijańską antropologią. Stan ten nie jest osiągany techniką iluzji, lecz najprawdziwszym doświadczeniem Chrystusa, przekazanym w wyśpiewanych liturgicznych tekstach. Koncerty tego śpiewu, to rzadkość w naszym kraju, zatem z pewnością wszyscy chętni do uczestnictwa, przeżyją wydarzenie poruszające najgłębsze połacie duchowej wrażliwości.

tekst: Łukasz Hajduczenia

foto: Nadzieja Hajduczenia