Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


130 lat Parafii Prawosławnej w Sosnowcu

ks. Mikołaj Dziewiatowski październik 01, 2019

29 września 2019 roku parafia prawosławna w Sosnowcu świętowała swój jubileusz  - 130 lecia istnienia parafii. Centralnym wydarzeniem obchodów jubileuszowych była Boska Liturgia sprawowana prze ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego.

     Niedzielna Liturgia Święta była wyjątkowym momentem w życiu parafii o charakterze diaspory. Cerkiew sosnowiecka wypełniła się wiernymi, którzy pokonywali nawet do 100 km., by być tego dnia w świątyni. Świętowali Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Łemkowie, Serbowie, Gruzini, Mołdawianie i przedstawiciele innych narodów skupionych wokół Cerkwi.


     Tuż po czytaniu Ewangelii, biskup Atanazy w swym słowie do wiernych przypomniał sylwetki świętych męczennic Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii. Zwrócił uwagę na aktualność ich postawy oraz wskazał jako wzór do naśladowania dla każdego człowieka. W drugiej części wyjaśnił i przybliżył pojęcie Strachu Bożego. Strach, jako zjawisko emocjonalne przez dzisiejszy świat jest kojarzone bardzo negatywnie. Jednak Strach Boży jest innym zjawiskiem. To stała świadomość Bożej obecności i wynikające z tego obowiązki dla każdego człowieka. Strach Boży zajmuje bardzo ważną rolę w prawidłowo rozumianej duchowości Prawosławia. Biskup Atanazy, za szczególnie istotny uznał fakt wychowywania młodych ludzi w poczuciu Bożej Opatrzności wraz z prawidłową recepcją i odczuwaniem Strachu Bożego.


     Niedzielne uroczystości były bardzo ważnym momentem w historii Cerkwi i regionu. Na jubileusz przybyli duchowni diecezji łódzko-poznańskiej, ojcowie Sergiusz Dziewiatowski z Sosnowca, Jarosław Antosiuk z Krakowa, Adam Wierejemiewicz z Łodzi, Paweł Sidoruk z Radomia, Ivan Furyk z Sosnowca, Marian Radziwon z Bydgoszczy oraz hieromnich Gabriel, miejscowy proboszcz Mikołaj Dziewiatowski, a także hierodiakon Aleksander Mokriszczew z Łodzi.

     Przybyło wielu gości, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, świata nauki i polityki. By ukazać rolę Prawosławia w rozwoju miasta na uroczystości przybyli Prezydent Miasta Sosnowca, Arkadiusz Chęciński oraz Przewodniczący Rady Miasta Miasta Sosnowca, Mateusz Bochenek.


   Podczas nabożeństwa Biskup Atanazy udzielił święceń lektoratu dla Vitalia Kuksy. Vitali Kuksa urodził się w 1971 r. w regionie donieckim na obecnej Ukrainie, do parafii prawosławnej w Sosnowcu przyjechał w 2016 r. Z wykształcenia jest elektrotechnikiem, będzie pełnił obowiązki lektora sosnowieckiej cerkwi.

     Nagrodzono także trzech członków parafii sosnowieckiej stosownym, jubileuszowym listem pochwalnym. Biskup Atanazy wyróżnił Michała Bandzarewicza, Zbigniewa Masnego oraz Antoniego Iwaniuka.


    Wieczorem, w Bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu odbył się uroczysty koncert jubileuszowy z okazji 130 lat Cerkwi prawosławnej w Sosnowcu, w wykonaniu chóru "Oktoich" z Wrocławia. Parafianie, zaproszeni goście, przyjaciele i sympatycy parafii a także wszyscy miłośnicy muzyki sakralnej byli świadkami uczty. Uczty duchowej i uczty muzycznej. Na koncert przybył ordynariusz diecezji sosnowieckiej ks. biskup Grzegorz Kaszak, który również nie krył swego oczarowania prawosławną muzyką sakralną.

     Uroczystości jubileuszowe będą trwały jeszcze do połowy października, program obejmuje różnorodne wydarzenia, takie jak zwiedzanie Cerkwi, wystawę historyczną, dyskusje, koncerty, konkurs plastyczny. Szczegóły można odnaleźć na stronie internetowej parafii.

     Dziękuję wszystkim, którzy pomagali i przyczynili się w realizacji obchodów jubileuszu naszej parafii.

tekst: ks. Mikołaj Dziewiatowski

zdjęcia: Ina Satsiuk, Michał Kusiak 

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.