Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto Podniesienia Krzyża Pańskiego

Michał Kuryło wrzesień 28, 2019

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego jest jednym z dwunastu wielkich świąt w kalendarzu cerkiewnym. Należy do świąt nieruchomych i jest obchodzone 27 września.

     Jedynym przekazem stanowiącym źródło o święcie jest Tradycja Święta. Wraz z odnalezieniem Świętego Krzyża przez św. Helenę, matkę Cesarza Konstantyna I w roku 326 zapoczątkowano tradycję corocznego upamiętnienia odnalezienia Świętego Krzyża.

     Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański przewodniczył nabożeństwom zarówno w wigilię święta, podczas całonocnego czuwania wraz z uroczystym wyniesieniem Świętego Krzyża jak i w sam dzień święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego podczas Boskiej Liturgii w łódzkiej katedrze pw. św. Aleksandra Newskiego.  Wraz z ordynariuszem diecezji biskupem Atanazym, podczas służb obecny był cały łódzki kler.

     W słowie skierowanym do wiernych biskup Atanazy podkreślił znaczenie krzyża, jego moc i siłę. „Patrząc na krzyż powinniśmy wiedzieć w nim strażnika całej ziemi, piękno Cerkwi, opokę wiernych, chwałę aniołów i ranę demonów.  Krzyż to niezwyciężone zwycięstwo pobożności, brama do raju.”

„Zbaw Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwem prawowiernych nad przeciwnikami obdarzaj i przez Krzyż Twój ochraniaj społeczność Twoją.” – troparion święta.

Zapaszamy do galerii zdjęć.

tekst i zdjęcia: Michał Kuryło